نام علمی: Anthemis tinctoria ,E.C.Buxton,
خانواده: COMPOSITAE
گیاهی دایمی و همیشه سبز كه توده گلهای مینایی شكل آن به رنگ زرد- لیمویی هر یك در انتهای ساقه ای باریك در فصل تابستان ظاهر می شوند. برگها بسیار منقسم و سرخس …

نام علمی: Anthemis tinctoria ,E.C.Buxton,

خانواده: COMPOSITAE

گیاهی دایمی و همیشه سبز كه توده گلهای مینایی شكل آن به رنگ زرد- لیمویی هر یك در انتهای ساقه ای باریك در فصل تابستان ظاهر می شوند. برگها بسیار منقسم و سرخس مانند بوده و در فصل زمستان جذابیت گیاه را تامین می كنند. حداكثر بلندی و گستردگی آن به یك متر می رسد.

نیازها: مكان آفتابی، خاك دارای زهكش خوب، پس از پایان گلدهی گیاه را كف بر می كنند تا در فصل زمستان بوته ای سرسبز و پرپشت تولید شود. حداقل دمای قابل تحمل آ ن ۱۵-درجه سانتیگراد است.

ازدیاد: از طریق تقسیم گیاه در فصل بهار امكان پذیر است.