آزمایش خون پی اس ا

از دكتر گات سئوال شده است كه آیا آزمایش خون (پی.اس.ا) برای اطمینان از سرطان پروستات قطعی است و وی پاسخ داده است كه این آزمایش می تواند به تشخیص بیماری كمك كند ، ولی صد در صد دقیق نیست …

از دكتر گات سئوال شده است كه آیا آزمایش خون (پی.اس.ا) برای اطمینان از سرطان پروستات قطعی است و وی پاسخ داده است كه این آزمایش می تواند به تشخیص بیماری كمك كند ، ولی صد در صد دقیق نیست برای حصول اطمینان باید به معاینات دیگر هم دست زد.