دكتر روزنفلد در پاسخ به این سئوال كه وجود صدای اضافی علامت چیست گفته است: علل بسیار دارد. اگر در حال مصرف دارو هستید ممكن است نتیجه عوارض جانبی آن باشد كه باید به اطلاع دكترتان …

دكتر روزنفلد در پاسخ به این سئوال كه وجود صدای اضافی علامت چیست گفته است: علل بسیار دارد. اگر در حال مصرف دارو هستید ممكن است نتیجه عوارض جانبی آن باشد كه باید به اطلاع دكترتان برسانید. چناچه تولید سرگیجه هم بكند از سرایت آب هنگام دوش گرفتن و شناست. ممكن است بر اثر آسیب دیدگی عصب گوش نیز باشد. كاهش شنوایی هم با احساس صداهای اضافی آغاز می شود. آن را آسان نگیرید و به پزشك مراجعه كنید.