- مواد و وسائل مورد نیاز
رنگ روغنی قرمز، زرد، تور، ساقه پلاستیکی ضخیم، قالب آنتریوم یا گلبرگ طبیعی آنتریوم
-مراحل انجام کار
۱- گلوله‌ای از خمیر قرمز رنگ برداشته و آن را با وردنه …

- مواد و وسائل مورد نیاز

رنگ روغنی قرمز، زرد، تور، ساقه پلاستیکی ضخیم، قالب آنتریوم یا گلبرگ طبیعی آنتریوم

-مراحل انجام کار

۱- گلوله‌ای از خمیر قرمز رنگ برداشته و آن را با وردنه باز کنید.

۲- گلبرگ طبیعی آنتریوم یا قالب آنتریوم را روی خمیر قرار دهید و اضافه‌های خمیر را بگیرید، سپس با فشار دست شیارها را روی آن ایجاد کنید.

- تخمک گل

۱- گلوله‌ای از خمیر بی‌رنگ را بردارید و آن را به‌شکل اشک حالت دهید، سپس آن را داخل پارچه توری قرار دهید و فشار دهید و اضافه‌های تور را بچینید.

۲- ساقه را در انتهای تخمک فرو کنید و بگذارید تا خشک شود.

۳- بعد از خشک‌شدن ساقه را از سوراخی که در گلبرگ ایجاد کرده‌اید عبور دهید و انتهای آن را با چسب داغ محکم کنید.

۴- شما می‌‌توانید از تخمک‌های آماده که در بازار موجود می‌باشد استفاده نمائید.