از دكتر روزنفلد درباره علائم تومور مغز سئوال شده و او گفته است كه تشخیص تومور و آبسه مغز با دكتر است و برای اطلاع و زنگ خطر، علائم تومور مغز از این قرارند: سردرد كه با دراز كشیدن …

از دكتر روزنفلد درباره علائم تومور مغز سئوال شده و او گفته است كه تشخیص تومور و آبسه مغز با دكتر است و برای اطلاع و زنگ خطر، علائم تومور مغز از این قرارند: سردرد كه با دراز كشیدن شدت یابد، بالا آوردن ناگهانی (بدون دست دادن حالت تهوع)، تغییر در دید چشم و دوتایی دیدن، ضعیف شدن یك طرف بدن، سرگیجه، ازدست دادن حس شامه (بویایی)، كاهش حافظه و گاهی فراموشی كامل، تغییر شخصیت، در مراحل نهایی غش كردن و... سرطان مغز محلی است و یا از نقاط دیگر بدن به آنجا منتقل می شود و عوامل عمده بروز آن سیگار و الكل و قرار گرفتن طولانی بدون سایه بان و كلاه در برابر اشعه خورشید است.