كولونوسكوپی COLONOSCOPY

كولونوسكوپی عبارت است از دیدن درون روده بزرگ (كولون) با دستگاه مخصوص. كولونوسكوپ دستگاهی است بصورت یك لوله انعطاف پذیر به قطر حدود یك تا یك و نیم سانتی متر و به طول حدود ۵/۱ متر …

كولونوسكوپی عبارت است از دیدن درون روده بزرگ (كولون) با دستگاه مخصوص. كولونوسكوپ دستگاهی است بصورت یك لوله انعطاف پذیر به قطر حدود یك تا یك و نیم سانتی متر و به طول حدود ۵/۱ متر كه مجهز به فیبر نوری برای دیدن درون كولون است. كولونوسكوپی كمك زیادی به تشخیص و درمان بیماریهای روده بزرگ می كند.برای انجام كولونوسكوپی یك تا دو روز به بیمار رژیم غذایی مایعات و سپس روغن كرچك یا مسهل دیگری می دهند صبح روز كولونوسكوپی بیمار را تنقیه می كنند تا روده كاملا تمیز شود. تمیز نبودن روده هم تشخیص را دچار اشگال می سازد و هم عوارض را بیشتر می كند. برای كولونوسكوپی بیهوشی داده نمی شود و ناراحتی این كار تشخیصی معمولا قابل تحمل است. در كولونوسكوپی همه روده بزرگ و حتی قسمتی از انتهای روده باریك قابل مشاهده و بررسی است.

آیا كولونوسكوپی هم عوارض دارد؟

گاهی در بعضی موارد محل نمونه برداری دچار خونریزی می شود. و یا اینكه روده سوراخ می شود گرچه این موارد نادر می باشد ولی گاهی برای معالجه آنها بیمار سر از اتاق عمل در می آورد.

كولونوسكوپی به چه بیمارانی كمك می كند؟

برای تشخیص بیشتر بیماریهای روده بزرگ كولونوسكوپی كمك ارزنده ای می كند و در بسیاری از موارد نیاز به عمل جراحی برای معالجه را نیز مرتفع می كند. تشخیص زودرس سرطان روده بزرگ و پیگیری بعد از عمل جراحی به كمك كولونوسكوپ امكان پذیر شده است. به طور كلی هر بیماری كه همراه با مدفوع خون دفع می كند لازم است كولونوسكوپی شود.