آیا میدانید سرکه ضد عفونی میکند؟

آیا میدانید كه : برای بهداشت مواد غذایی گیاهی ، می توانید با اضافه كردن یك قاشق غذا خوری نمك یك قاشق غذا خوری سركه در یك ظرف بزرگ حاوی آب ، سبزیجات را در مدت ۲۰ دقیقه ضد عفونی كنید

آیا میدانید كه : برای بهداشت مواد غذایی گیاهی ، می توانید با اضافه كردن یك قاشق غذا خوری نمك یك قاشق غذا خوری سركه در یك ظرف بزرگ حاوی آب ، سبزیجات را در مدت ۲۰ دقیقه ضد عفونی كنید .