روتختی و روبالشی زیبا بسازید

با استفاده از ملحفه های سفید ساده می توان روتختی و روبالشی های بسیار زیبایی دوخت، كافی است روی لبه های یك ملحفه سفید با ظرافت، چند زینت رنگین مثل نوارهای كتابی گلدوزی شده كه …

با استفاده از ملحفه های سفید ساده می توان روتختی و روبالشی های بسیار زیبایی دوخت، كافی است روی لبه های یك ملحفه سفید با ظرافت، چند زینت رنگین مثل نوارهای كتابی گلدوزی شده كه به صورت آماده در بازار به فروش می رسد، به صورت كادر مستطیل شكلی بدوزیم تا روتختی زیبایی داشته باشیم.

همچنین دوختن این نوارهای كتابی به دور روبالشی ها و ردكردن یك رشته كاموای رنگی به رنگ شاد و متناسب با رنگ دیگر وسایل اتاق خواب، زیبایی خاصی به روبالشی می بخشد. این زنیت را می توان با دوختن دگمه های هم رنگ كاموا به روبالشی دوچندان كرد. لبه های ملحفه ها را نیز به صورت دالبر برش بزنید و آنها را با چرخ خیاطی ساتن دوزی كنید. برای این كار ابتدا طرح دالبری روی قطعه یی مقوا رسم كنید، سپس از آن به عنوان الگو برای انتقال طرح به پارچه استفاده كنید. در آخر تكه هایی از كاموای رنگی را در میان دالبرها بدوزید، سپس آنها را گره زده، كاموا را از فاصله دوسانتیمتری قیچی كنید تا به صورت رشته های رنگینی از لبه ملحفه آویزانی بمانند.