ارتفاع برج ایفل ۳۰۰ متر است ولی بالاترین نقطه ایی که بازدیدکنندگان میتوانند به آن دسترسی پیدا کنند، ارتفاع ۲۹۰ متری است. بهتر است بدانید که برای رنگ آمیزی برج، حدوداً ۵۲ تن …

ارتفاع برج ایفل ۳۰۰ متر است ولی بالاترین نقطه ایی که بازدیدکنندگان میتوانند به آن دسترسی پیدا کنند، ارتفاع ۲۹۰ متری است. بهتر است بدانید که برای رنگ آمیزی برج، حدوداً ۵۲ تن رنگ روغن نیاز هست. همه ساله بیش از سه میلیون توریست از برج ایفل دیدن میکنند.