گلدان‌های سفالی با تزئین موزاییك

وسایل مورد نیاز:
سه عدد گلدان سفالی در اندازه های مختلف كه دوتای آنها به رنگ سفید رنگ شده باشد، تعداد كافی موزاییك های رنگی به ضلع یك سانتیمتری در رنگهای گوناگون به تناسب اندازه …

وسایل مورد نیاز:

سه عدد گلدان سفالی در اندازه های مختلف كه دوتای آنها به رنگ سفید رنگ شده باشد، تعداد كافی موزاییك های رنگی به ضلع یك سانتیمتری در رنگهای گوناگون به تناسب اندازه گلدانها ـ چسب سیلیكون بی رنگ ـ چسب مایع ـ رنگ طلایی ـ تعدادی برگهای خشك به اشكال مختلف ـ وارنیش اكریلیك ـ دوغاب ـ قلم موی پهن یك اینچی ـ كاردك ـ اسفنج.

۱ـ گلدانها را تمیز كنید و صبر كنید تا كاملاً خشك شوند. سپس با قلم مو آنها را از بیرون و داخل با لایه ای از وارنیش بپوشانید. صبر كنید تا وارنیش خشك شود.

۲ـ برگها را با چسب مایع بر روی بدنه گلدانها بنا به سلیقه خود یا مطابق تصویر بچسبانید.

۳ـ سپس برگها را با چند لایه دیگر وارنیش بپوشانید، هر بار صبر كنید تا لایه قبلی خشك شود.

۴ـ محیط دهانه گلدانها را محاسبه كنید و تعداد موزاییك مورد نیاز برای پوشاندن دهانه آنها را آماده كنید.

۵ـ موزاییكها را به صورت تركیبی از رنگهای مورد پسند خود انتخاب كنید.

۶ـ لایه ای چسب سیلیكون برروی بخشی از دور دهانه گلدان زده موزاییك ها رابر روی آن بچینید. دقت كنید ضخامت لایه چسب به اندازه ای نباشد كه چسب فضای موزاییك ها را پركند.

۷ـ به این ترتیب دورتا دور گلدانها موزاییك ها را به ترتیب دلخواه بچسبانید. صبر كنید تا چسب كاملاً خشك شود.

۸ـ فواصل میان موزاییك ها را با دوغاب پركنید. دقت كنید دوغاب از دو طرف نوار دور گلدانها بیرون نزند.

۹ـ دوغاب اضافی را با اسفنج مرطوب پاك كنید، پس از خشك شدن دوغاب با دستمال مرطوبی لایه نازك دوغاب را كه برروی موزاییك ها برجای مانده پاك كنید، در آخر لبه های گلدانها را با رنگ طلایی رنگ كنید.