پیوند کلیه

●● دو نوع پیوند کلیه وجود دارد:
● پیوند کلیه از اهدا کنندگان زنده
در پیوند کلیه از اهدا کنندگان زنده، کلیه توسط یکی از بستگان یا افراد غریبه اهدا شده و به شما پیوند میشود. مناسبترین …

● دو نوع پیوند کلیه وجود دارد:

پیوند کلیه از اهدا کنندگان زنده

در پیوند کلیه از اهدا کنندگان زنده، کلیه توسط یکی از بستگان یا افراد غریبه اهدا شده و به شما پیوند میشود. مناسبترین اهدا کننده اعضای فامیل نزدیک شما هستند. گاهی اوقات همسر، بستگان دور یا دوستان میتوانند اهدا کننده کلیه باشند. باید گروه خونی و بافت اهدا کننده و گیرنده منطبق باشند. آزمایشات و بررسی های کاملی برای سلامت اهدا کننده و کلیه اهدایی صورت میگیرد. افرادی که کلیه اهدا میکنند در ادامه عمر خود از زندگی طبیعی بهرمند میباشند. پیوند کلیه از اهدا کنندگان زنده با موفقیت ٩٠ تا ٩٥% همراه است. این بدان معنی است که پس از یکسال ٩٠ تا ٩٥ نفر از هر ١٠٠ نفر پیوندی سالم و فعال هستند .

پیوند کلیه از جسد

پیوند کلیه از اهدا کننده جسد شیوه دیگر پیوند کلیه است. در این روش، کلیه سالم از فردیکه دچار مرگ مغزی شده است برداشت و پیوند زده میشود. قبل از اینکه اعضای یک جسد برای یک پیوند برداشت شوند بررسی ها و آزمایشات کاملی در جهت تأیید سلامت اعضای اهدایی انجام میگیرد. علاوه بر این موضوع، رضایت خانواده متوفی نیز ضروری است. پس از انجام آزمایشات گوناگون، شما در لیست انتظار قرار می‌گیرید تا زمانی که یک کلیه سازگار با شما پیدا شود. پیش بینی مدت زمان انتظار ممکن نیست، به‌دلیل اینکه وابسته به تعداد کلیه‌های اهدایی و انطباق احتمالی هر یک با شما می‌باشد. پیوند اعضا از جسد با موفقیت ٨٠ تا ٨٥% همراه است.

جراحی پیوند

جراحی پیوند معمولا ٢ تا ٤ ساعت بطول می‌انجامد. کلیه جدید و حالب (لوله ایکه ادرار را از کلیه به مثانه منتقل می‌کند) در لگن شما قرار داده می‌شود. آنها به روش جراحی به مثانه و عروق خونی متصل می‌شوند

کلیه‌های قدیمی شما برداشته نمی‌شوند مگر آنکه آنقدر بزرگ شده باشند که فضایی برای کلیه جدید نمانده باشد و به‌طور مزمن دچار عفونت باشند. برای چند روز یک سوند در مثانه برای تخلیه ادراری که توسط کلیه جدید ساخته می‌شود، قرار می‌دهند. گاهی اوقات لوله‌ای نیز برای تخلیه ترشحات قرار داده می‌شود.

در بعضی موارد نیاز است تا زمانی که کلیه جدید شروع به فعالیت کند چند جلسه‌ای نیاز به دیالیز داشته باشید. مایعات و داروها به‌طور وریدی تجویز می‌شوند. آزمایشات گوناگون برای تایید عملکرد مطلوب کلیه جدید و بررسی علائم رد پیوند انجام می‌گیرد.