سركه، به‌ویژه سركه سیب نرم كننده پوست است و اگر هنگام استحمام یك فنجان سركه سیب به آب وان بیفزایید و در آن حمام كنید، پس از مدتی خواهید دید كه پوستتان بسیار نرم و لطیف شده است. …

سركه، به‌ویژه سركه سیب نرم كننده پوست است و اگر هنگام استحمام یك فنجان سركه سیب به آب وان بیفزایید و در آن حمام كنید، پس از مدتی خواهید دید كه پوستتان بسیار نرم و لطیف شده است. سركه برای موها نیز مفیداست. هنگام آبكشی، قدری سركه به آب اضافه كنید، موهایتان ابریشمی و زیبا خواهد شد. ضمن اینكه سركه سیب در از بین بردن شوره سر نیز بسیار مفید است. همچنین برای خوشبو كردن سركه می توانید از گیاهان خشك خوشبو مانند گل بنفشه، گل سرخ یا عرق نعنا استفاده كنید.