روی در یخچال

تا به حال فكر كرده اید كه به جای این آهن رباهایی كه به در یخچال یا فریزر می زنید می توانید عكس های كودكانتان و یا سایر اعضای خانواده را بچسبانید. البته خیلی از شماها این كار را انجام …

تا به حال فكر كرده اید كه به جای این آهن رباهایی كه به در یخچال یا فریزر می زنید می توانید عكس های كودكانتان و یا سایر اعضای خانواده را بچسبانید. البته خیلی از شماها این كار را انجام داده اید، اما قطعاً عكس های بزرگ و با قطع طبیعی رابرای این كار انتخاب كرده اید. در چند خط یك روش ساده مثل همین آهن رباهایی كه روی در یخچال می زنید با شكل های مختلف می توانید عكس ها را بچسبانید.

ابزار مورد نیاز:

یك سطح یا یك شكل (مربع، دایره و ...) بهتر است از یك سنگ مرمر استفاده كنید.

- آهن ربا

- عكس های مورد نیاز و چسب مایع

اما نحوه درست كردن به این شكل است كه شما عكس ها را به آن شكل مورد نظری كه دوست دارید، ببرید. سنگ مرمر و یا یك وسیله شكل دار سفت برای این مورد نیاز است.

با چسب عكس را به یك مقوا كه به همان شكل بریده شده بچسبانید. آهن ربا را هم با همین روش با چسب به آن بچسبانید. حالا می توانید روی در یخچال یا فریزر را با عكس فرزندانتان تزیین كنید.