قرمزی گلو

جلو آینه دهانتان را باز کردید و متوجه قرمزی ته گلو شده‌اید، گرچه درد ندارد. آیا نگران‌کننده است؟

- قرمزی گلو نشانهٔ چیست؟

جلو آینه دهانتان را باز کردید و متوجه قرمزی ته گلو شده‌اید، گرچه درد ندارد. آیا نگران‌کننده است؟

اگر علامت دیگری همراه با قرمزی گلو وجود نداشته باشد، این قرمزی احتمالاً ناشی از برگشت اسید معده است که بیشتر شب هنگام به مری نشت کرده است. آلرژی یا التهاب گلو هم ممکن است آن را قرمز کند.

نگران نباشید. قرمزی گلو اگر بدون درد باشد، خودبه‌خود از بین می‌رود.