مواد لازم:
پارافین جامد معمولی یا كریستال
فتیله
قالب
رنگ مخصوص شمع سازی
روغن مایع یا پارافین مایع

ابتدا برای آب كردن قطعاتی از پارافین باید از روش بن ماری استفاده كنیم. به …

مواد لازم:

پارافین جامد معمولی یا كریستال

فتیله

قالب

رنگ مخصوص شمع سازی

روغن مایع یا پارافین مایع

ابتدا برای آب كردن قطعاتی از پارافین باید از روش بن ماری استفاده كنیم. به این صورت كه درون ظرفی آب ریخته و ظرف دیگری بالای آن قرار داده به صورتی كه ظرف دوم بوسیله بخار آب ظرف اول حرارت ببیند.

پارافین جامد را به این طریق در ظرف دوم آب می كنیم. وقتی كه پارافین كاملاً حل شد، مقداری رنگ دلخواه به آن اضافه می كنیم.

قالب را بوسیله روغن مایع كاملاً چرب كرده و فتیله آماده شده را از قالب رد كرده و انتهای آن را بوسیله خمیر گل چینی، به قالب متصل می كنیم به طوریكه كاملاً سوراخ مخصوص فتیله كاملاً گرفته شود.

حال بوسیله پارافین آب شده قالب را پر می كنیم. برای سرعت بخشیدن به فرایند جامد شدن شمع می توانید قالب را برای چند دقیقه درون یخچال قرار دهیم. بعد از سفت شدن شمع با جدا كردن خمیر گل چینی به راحتی می توان شمع را از قالب بیرون آورد.