به‌دلیل اینکه ویتامین‌ها ابتدا در بدن تمرکز می‌یابند، اگر با معدهٔ خالی آنها را مصرف کنیم، ممکن است باعث معده درد شویم. بهتر است، ویتامین‌های انرژی‌زا مثل ویتامین‌های E,C,B …

به‌دلیل اینکه ویتامین‌ها ابتدا در بدن تمرکز می‌یابند، اگر با معدهٔ خالی آنها را مصرف کنیم، ممکن است باعث معده درد شویم. بهتر است، ویتامین‌های انرژی‌زا مثل ویتامین‌های E,C,B پس از صبحانه مصرف شوند، و ویتامین‌های آرامبخش نظیر کلسیم بعد از شام.