از بین بردن چربی‌های شکم، نه برای مردها کار آسانی است و نه برای خانم‌ها. باید هر روز، روی آن کار کنید. با روزی پنج حرکت ورزشی شکم، شروع کنید و بعد به‌تدریج این حرکت‌ها را افزایش …

از بین بردن چربی‌های شکم، نه برای مردها کار آسانی است و نه برای خانم‌ها. باید هر روز، روی آن کار کنید. با روزی پنج حرکت ورزشی شکم، شروع کنید و بعد به‌تدریج این حرکت‌ها را افزایش دهید. در حین ورزش به ماهیچه‌های شکم خود طوری فشار آورید که به گردن خود صدمه‌ای وارد نشود.