توده شکمی

تعریف : توده شکمی برآمدگی مشخص یا بزرگ شدگی در یک قسمت از شکم است که می تواند دلایل متعددی داشته باشد . توده های شکمی به طور معمول بدنبال معاینه فیزیکی توسط پزشک تشخیص داده می …

تعریف : توده شکمی برآمدگی مشخص یا بزرگ شدگی در یک قسمت از شکم است که می تواند دلایل متعددی داشته باشد . توده های شکمی به طور معمول بدنبال معاینه فیزیکی توسط پزشک تشخیص داده می شوند . از آنجا که بیشتر توده های شکمی به آهستگی رشد می کنند و بزرگ می شوند مورد توجه فرد بیمار واقع نمی شوند مگر آنکه خیلی بزرگ شوند . یک توده شکمی می تواند نشانه ای از یکی از حالات زیر باشد : آبسه ، آنوریسم آئورت ، بزرگ شدگی یکی از ارگانهای شکمی ( مثل کبد - طحال - کیسه صفرا - کلیه - تومور یا تجمع مواد مدفوعی در روده بزرگ ) علت محتمل یک توده شکمی بر حسب معاینه فیزیکی بیمار از قبیل محل توده ، قوام آن ، علائم همراه توده و دیگر علائم بالینی بیمار حدس زده می شود و بررسی های تکمیلی جهت تشخیص علت قطعی توده نیاز است . * علل شایع : آئوریسم آئورت شکمی : که معمولاً ایجاد یک توده ضربان دار در شکم می کند . اتساع مثانه : بدنبال احتباس ادراری ، مثانه از ادرار پر شده و مانند یک توده در پائین شکم در بالای ناحیه شرمگاهی حس می شود . کله سیستیت ( کیسه صفرای ملتهب ) گاهی اوقات مانند یک توده دردناک که به لمس حساس است در قسمت فوقانی راست شکم در زیر کبد لمس می شود . سرطان روده بزرگ ( کانسر کولون ) در هر جایی از حفره شکم می تواند ایجاد توده کند . بیماری کرون : بیماریهای التهابی روده می توانند باعث ایجاد توده شکمی شوند . دیورتیکولیت می تواند باعث ایجاد توده به طور شایعتر در قسمت تحتانی چپ شکم بشود . تومورهای کیسه صفرا : کیسه صفرای بزرگ شده در اثر تومور در قسمت فوقانی راست شکم لمس می شود و معمولاً چندان دردناک نیست . هیدرونفروز : کلیه های بزرگ شده در اثر تجمع مایع در لگنچه و کالیس های کلیوی که می تواند یک یا دو طرف باشد . سرطان کلیه ( کانسر کلیه ) گاهی اوقات می تواند باعث ایجاد توده شکمی بشود . سرطان کبد ( کانسر کبد ) می تواند توده سفت و برآمده در قسمت فوقانی راست شکم را باعث شود . بزرگ شدن کبد ( هپاتومگالی ) در اثر نارسایی قلبی و یا پدیده های التهابی کبد بزرگ می شود . کیست های تخمدان آبسه های لوزالمعده و کیست های لوزالمعده بزرگ شدگی طحال ( اسپلنومگالی ) به طور معمول بدنبال سیروز یا انسداد در مسیر عروق وریدی طحال بزرگ می شود و در قسمت فوقانی چپ شکم لمس می شود . سرطان معده می تواند باعث توده شکمی در قسمت فوقانی چپ شکم بشود . فیبروم رحمی باعث ایجاد توده در قسمت تحتانی شکم در بالای لگن می شود .