بهترین حالت خوابیدن برای کم شدن درد دیسک کمر

افراد هنگام خوابیدن باید مراقب انحنای طبیعی ستون فقرات خود باشند. به همین دلیل لازم است سر، شانه ها و باسن در یک راستا قرار بگیرد.کمر نیز در وضعیت درستی باشد.

بهترین حالت برای جلوگیری از وارد شدن فشار مضاعف بر کمر، خوابیدن به پشت یا به اصطلاح خودمان طاق باز است. با این حال برخی افراد از خوابیدن در حالت طاق باز احساس راحتی ندارند و دچار خر و پف می شوند. خوابیدن طاق باز (روی کمر) و قرار دادن بالش زیر زانوها، این شکل خوابیدن بهترین حالت برای حفظ سلامت کمر به حساب می آید. در این حالت وزن بدن به شکلی توزیع می شود که فشار را به حداقل می رساند و باعث می شود سر، گردن و ستون فقرات در یک راستا قراربگیرد.همچنین قرار دادن یک بالش کوچک زیر زانوها به حفظ شکل انحنای طبیعی ستون فقرات کمک می کند.


حالت های دیگری هم برای خوابیدن وجود دارد اما بهترین حالت طاق باز است. حالت هایی همچون خوابیدن به پهلو و قرار دادن بالش بین زانوها، خوابیدن به شکل جنینی،خوابیدن روی شکم و قرار دادن بالش نازک زیر شکم،خوابیدن روی شکم و قرار دادن پیشانی روی بالش برای خوابیدن مناسب هستند.