ده شرط موفقیت بر اساس توانایی شخصی

آنچه که باعث ثروتمند شدن میشود و آنچه که درب زیان را در کسب و کار می بندد

آنچه که باعث ثروتمند شدن میشود و آنچه که درب زیان را در کسب و کار می بندد
صحبت در این دو حوزه تنها زمانی اثر بخش است که مخاطب ( مدیر ) در ده مورد ذیل ، درست عمل کند اگر در ده مورد ذیل ضعیف باشید مطالب نوشته شده گره ای را باز نمی کند:

هر کسب و کاری راه می اندازید شما یک مدیر تلقی میشوید ، مدیر باید ترس و بی میلی نسبت به ارزیابی عملکرد خویش ، نداشته باشد

مدیر نباید مشکلات کاری را به خانواده منتقل کند

مدیر باید تیم سازی بداند

مدیر باید توانایی ایجاد اعتماد در مشتری داشته باشد

مدیر باید کارکنانی پرورش دهد که در مواقع لازم بتوانند پاسخ منفی دهند

مدیر ناموفق به سخنان کارکنان توجه نمی کند فقط با آنها صحبت می کند

مدیر باید آمادگی روحی پرسنل را بالا می برد

مدیر باید مدیریت روحیه بداند

مدیر باید توانایی ایجاد تعهد در پرسنل داشته باشد

مدیر نباید نسبت به اعداد و ارقام دل خوش کند ، مدیر باید نسبت به عوامل پدیده آورنده ارقام واکنش نشان دهد
اگر در ده زمینه یاد شده ضعیف هستید به صورت خویش فرما وارد بازار نشوید ، به کار گیری مطالب هم ممکن است نتیجه عکس بدهد ، حتی مضر ( باعث ضرر) باشد ، اول باید مدیر قوی بود که بر اساس مشاهدات معمولا حداقل در ٧٠ درصد موارد نیستند ، مدیر ضعیف بهتر است بازار را ترک کند و در صورت ماندن ، با زیان بیشتر از بازار ، اخراج میشود ، در هر ده مورد فوق از امروز تصمیم بگیرید متفاوت عمل کنید

نوشته شده توسط تیم تحقیقاتی دکتر محمد حسین ادیب با تخصص های گوناگون در حوزه های مدیریت