به این در محل کار نزدیک نشوید!

به این در محل کار نزدیک نشوید! | محل کار ما و شرایطی که در فضای کاری ما حاکم است، بسیار مهم می باشد. یکی از عواملی که در موفقیت و رضایت ما از کار تاثیرگذار است، رابطه ما با همکارانمان می باشد. در ادامه به این موضوع پرداخته شده است که از کدام تیپ افراد بهتر است دوری کنیم تا فضای کاری بهتری را برای خود فراهم سازیم.

درست است که باید رابطه ای خوب با همکاران تان داشته باشید اما گاهی لازم است در برخورد با بعضی همکاران احتیاط کنید. کسانی که با رفتارها و عملکردشان می توانند به شما و دیگران آسیب بزنند حتی اگر اکنون به نظر نرسد که قصد انجام چنین کاری را دارند. بهترین رویکرد در مواجهه با چنین همکارانی حفظ فاصله و محدودیت در رابطه و دوستی است. البته باید ابتدا مطمئن شوید با همکاری آسیب رسان مواجه هستید. برای تشخیص این مسأله بهتر است این مسائل را در رفتار آنها بررسی کنید:
بدگویی یکی از بارزترین رفتارهای این افراد است. آنها معمولاً محدودیتی هم در این بدگویی ندارند و می توانند بلافاصله پشت سر همکار دیگری که اکنون در کنارتان ایستاده بود، حرف بزنند. این بدگویی به این معنا نیست که شما را مورد اعتماد می داند. این کار عادت اوست و حتماً پشت سر شما هم نزد همکاران دیگر حرف می زند.
آنهایی که مدام از شرایط کاری گله می کنند هم می توانند برای شما و دیگر همکاران خطرساز باشند. معمولاً از همه چیز گله دارند؛ از سختی کار تا وضع غذا و حتی کامپیوترشان! مسأله اینجاست که مدام در معرض گله های این افراد قرار گرفتن باعث می شود شما به مرور احساس کسالت کنید و خسته و بی حوصله شوید. انرژی تان برای کار با در کنار این افراد قرار گرفتن بسیار کم می شود.
در کنار گله داشتن، این افراد انتظار دارند بهترین امکانات در اختیارشان قرار بگیرد حتی اگر کار خاصی انجام ندهند و بازدهی خاصی هم نداشته باشند. این انتظار در رفتارشان با شما هم دیده می شود. مثلاً انتظار دارند شما با دیگر همکاران رابطه دوستانه ای نداشته باشید، فقط با آنها ناهار بخورید و... این انتظار شما را در معذوریت قرار می دهد و فشاری مضاعف بر ذهن شما وارد می کند که به مرور باعث خستگی و حتی اضطراب شما خواهد شد.
اغراق در موفقیت ها و شایستگی ها هم معمولاً در افراد آسیب رسان دیده می شود. با این روش این افراد با تحت تأثیر قرار دادن شما معمولاً در پی کسب امتیاز خاصی هستند.
معمولاً رفتار این افراد به شکلی است که شما و کارهایتان را زیر سؤال می برد و مجبور می شوید مدام از خودتان دفاع کنید. مثلاً در برابر خواسته این افراد برای نداشتن رابطه دوستانه با دیگر همکاران شما مجبور می شوید رفتارهایتان را در برابر همکاران دیگر مرتب برای او توضیح دهید. کاری خسته کننده که بخش زیادی از انرژی و وقت شما را می گیرد.
این افراد در عین حال که انتظار دارند همه درک شان کنند و برایشان امتیاز و جایگاه خاصی قائل شوند، اهمیتی به دیگران نمی دهند. برای این افراد حرف ها، دغدغه ها و مشکلات شما مهم نیست. حتی لزومی نمی بینند به حرف های شما درست گوش دهند در حالی که انتظار دارند شما همیشه شنونده خوبی برایشان باشید. رفتاری که حس خوبی به شما نمی دهد.