نشانه های اوتیسم را بشناسید

اوتیسم نوعی اختلال رشد است که تعاملات اجتماعی و مهارت های ارتباطی را در فرد تحت تاثیر قرار می دهد، مکتوب زیر توصیه های پزشکی حمیدرضا پوراعتماد رئیس مرکز درمان و اختلالات اوتیسم است. در ادامه بیشتر بخوانید:

اوتیسم نوعی اختلال رشد است که تعاملات اجتماعی و مهارت های ارتباطی را در فرد تحت تاثیر قرار می دهد، کودکان اوتیسمی به مداخلات و آموزش های زودهنگام نیاز دارند و اطلاعات علمی نشان می دهد اگر بیماری اوتیسم زود تشخیص داده و از دو سالگی آموزش های لازم آغاز شود، قابل بهبود است.

در گذشته اعتقاد داشتند تاثیر ژنتیک در اوتیسم 90 درصد است ولی امروزه می گویند 32 درصد بیماری اوتیسم ژنتیکی است یعنی سهم عوامل اجتماعی در حال افزایش است.

گر از دوران شیرخوارگی خانواده ها دقت کنند اوتیسم قابل تشخیص است، به عنوان مثال اگر کودک نگاه نمی کند باید نگران شویم، لبخند معنادار کودک از سه ماهگی برای اطرافیان قابل درک است. شیرخواری که کمتر به تحریک های اجتماعی پاسخ می دهد باید از این نظر مورد توجه قرار بگیرد، تاخیر در شروع رشد زبان در یک سالگی و بعد از آن یک علامت برای اوتیسم است همچنین در دو سالگی کودک مبتلا به این بیماری سمت فعالیت های انفرادی و تکراری می رود.

برای تشخیص اوتیسم بهتر است کودکان را نزد روان شناسان و روانپزشکان اطفال ببریم، اما وجود یک یا دو علامت نباید نگران کننده باشد.

اوتیسم از سال 77 ـ 78 مطرح شد، آن زمان بیماری کودکان در چهار و نیم یا پنج سالگی تشخیص داده می شد اما اکنون سن تشخیص اوتیسم 2و نیم یا سه سالگی بوده و این امر نشان دهنده پیشرفت است البته تشخیص در مواردی مشکل است همچنین در سنین پایین تر شدت علائم ضعیف تر است و تشخیص ممکن است کمی دشوارتر باشد.

بی تفاوتی کودک در سنین پایین اهمیت دارد، کودک ممکن است نسبت به در آغوش کشیدن بی تفاوت باشد، اگر کودک نگاه نمی کند، در سنین بالاتر با همسن و سالان ارتباط ندارد، در سنین بعدی ضعف مهارت های اجتماعی دارد باید مورد توجه والدین قرار گیرد.

افزایش شیوع این بیماری در موارد خفیف و آستانه ای شاید به علت تشخیص بهتر باشد.

این بیماران حدود 30 درصد موارد صرع دارند و برای آموزش و توانبخشی اوتیسم، آموزش خانواده ها لازم است.

رئیس مرکز درمان و اختلالات اوتیسم گفت: بیماری اوتیسم جزء بیماری های خاص نیست، چون شیوع اوتیسم بالا و بیماری شناخته شده ای است، از وقتی اوتیسم تعریف شد سازمان بهزیستی کمک هایی داشته است و این افراد می توانند در سازمان بهزیستی ثبت نام کنند البته کمک های این سازمان فقط بخشی از درمان را پوشش می دهد.

اوتیسم درمان قطعی ندارد و بخش اعظم درمان در اجتماع و رفع ضعف مهارت های اجتماعی است، ما به کمک دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و دانشگاه امیرکبیر آموزش هایی را در زمینه مهارت های اجتماعی ایجاد کردیم؛ زیرا یک انسان در اجتماع رشد می کند. در این زمینه کارگروهی تشکیل شده است. کارگروه پروانه ها که صنایع دستی افراد اوتیسم را معرفی می کند و کارگروه آوای پروانه ها که هم نوایی و آواز را شامل می شود.