وقتی الکی لبخند میزنیم، بقیه متوجه میشوند؟

محققان بر این باورند زمانی که افراد خوشحال نیستند، لبخندشان واقعی نیست و این لبخند دروغین است. افراد در بسیاری از شرایط و در حالت های مختلف عاطفی لبخند می زنند، لبخندهای دوستانه، لبخندهای اجباری، لبخند از روی ناراحتی و... . لبخند در زمان های مختلفی اتفاق می افتد که می تواند نشان دهنده حالت فرد باشد.

به نقل از ساینس، لبخند ممکن است رایج ترین و انعطاف پذیرترین شکل برای بیان احساسات و برقراری تعاملات اجتماعی طی هزاران سال باشد. اما چگونه می توان یک نوع از لبخند را با نوع دیگر مقایسه کرد و تفاوت آن را دریافت.

پائولا نیدنتال، استاد روانشناسی دانشگاه ویسکانسین اظهار کرد: زمانی که فردی لبخند می زند، آیا دیگران متوجه لبخند واقعی و نادرست وی می شوند؟

محققان بر این باورند زمانی که افراد خوشحال نیستند، لبخندشان واقعی نیست و این لبخند دروغین است.

افراد در بسیاری از شرایط و در حالت های مختلف عاطفی لبخند می زنند، لبخندهای دوستانه، لبخندهای اجباری، لبخند از روی ناراحتی و... . لبخند در زمان های مختلفی اتفاق می افتد که می تواند نشان دهنده حالت فرد باشد.

با توصیف فیزیکی دقیق انواع لبخند، محققان می توانند زیرگروه های لبخند را بهتر طبقه بندی کنند و استفاده و اثرات آن در تعاملات محوری را مورد بررسی قرار دهند.

در هر لبخند تنها ماهیچه های گونه ها شرکت ندارند، بلکه ابروها و چشم ها هم دخیل هستند.

محققان دانشگاه گلاسکو این آزمایش را انجام دادند. آنها سه نوع لبخند و ترکیبات عضلانی در این لبخندها را مورد بررسی قرار دادند.

انواع لبخند در افراد از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و تغییرات بسیاری در نحوه استفاده از آنها وجود دارد.

به عنوان مثال آمریکایی ها خیلی لبخند می زنند و از آن برای برقراری ارتباط استفاده می کنند. در برخی از کشورها افراد فقط یک مدل لبخند دارند که این موضوع منجر به سردرگمی می شود. آموزش انواع لبخند می تواند بعضی از سوء تفاهم ها را برطرف کند.