دزدها در کمین هستند/چگونه در سفر مراقب وسایل خود باشیم؟

تجربه نشان داده اکثر سرقت هایی که توسط سارقان صورت می گیرد به دلیل سهل انگاری و رعایت نکردن نکات ایمنی از سوی افراد است، این نکته برای شهروندان در این ایام که فصل مسافرت است، ضروری است که به هنگام جابه جایی وجوه نقد ضمن مراقبت کامل از وسایل همراه خود هشدا رهای لازم را رعایت و به توصیه های پلیس توجه کنند.

شهروندان و مسافران تابستانی به منظور پیشگیری و جلوگیری از هرگونه سرقت کیف و کیف قاپی در این ایام از سال، به توصیه های پلیس توجه کنند.

۱- تا حد امکان به جای استفاده از وجوه نقد از کارت های الکترونیکی بانکی، چک های تضمینی رمزدار و مسافرتی استفاده کنند.

۲- هنگام دریافت پول از بانک حرکات اطرافیان خود را در داخل و خارج بانک، مخصوصا راکبین موتورسیکلت ها دقیقا زیر نظر بگیرند.

۳- برای حمل پول نقد حتما از اتومبیل استفاده نموده از پیاده روی بپرهیزید.

۴- معمولا کیف قاپ ها در اطراف بانک ها، دفترخانه ها، بنگاه ها، مراکز خرید و نقاط خلوت کمین می کنند، بنابراین هنگام دریافت و حمل پول در چنین اماکنی مراقبت بیشتری از کیف خود به عمل آورید.

۴- هرگز وجوه نقد و اشیاء گران قیمت خود را با کیسه های نایلونی روشن یا ساک های غیراستاندارد حمل نکنید.

۵- به هیچ وجه محتویات داخل کیف خود را در معرض دید افراد ناشناس قرار ندهید.

۶- کیف خود را با دستی که مجاور دیوار یا جوی آب است حمل کرده و از حرکت در سطح خیابان جدا بپرهیزید.

۷- چنانچه به عللی مجبور به حمل پول نقد با کیف هستید حتما از کیفی استفاده کنید که دارای دسته محکمی باشد.

۸- به هنگام سوار شدن در اتوبوس های شهری و در اماکن شلوغ به جای گرفتن بند کیف، دهانه آن را در دست بگیرید و حتی الامکان کیف را در مقابل سینه خود نگهداری کنید.

آنا