تعریف : شایعترین سرطان خون در کودکان ALL است که شامل تکثیر بدخیم سلولهای لنفوبلاست است . این تکثیر بدخیم بیشتر در مغز استخوان اتفاق می افتد .
* علل : کلاً نامعلوم است . یکسری فاکتورها …

تعریف : شایعترین سرطان خون در کودکان ALL است که شامل تکثیر بدخیم سلولهای لنفوبلاست است . این تکثیر بدخیم بیشتر در مغز استخوان اتفاق می افتد .

* علل : کلاً نامعلوم است . یکسری فاکتورها ارتباط با این بیماری دارند شامل :

۱ - زمینه ژنتیکی : فاکتورهای مرتبط با بیماری ALL در دوقلوهای یکسان در ۲۵ درصد موارد همزمان با فاصله کمتر از ۵ سال اتفاق می افتد .

۲ - در سندرم داون

۳ - در موارد ضعف ایمنی مثل مصرف داروهای کاهش دهنده ایمنی ، کم بودن گاماگلوبین مادرزادی ، آتاکسی تلانژکتازی ، سندرم ویسکوت آلدریچ ، سندرم بلوم

۴ - قرار گرفتن در معرض اشعه

۵ - ویروس EBV با لوسمی نوع B ارتباط دارد .

* آسیب شناسی :

در مغز استخوان بیش از ۲۵٪ حجم آن از سلولهای بدخیم پر شده است .

در یک تقسیم بندی آن را به L۱ - L۲-L۳ مجزا می کنند .

* همه گیر شناسی :

بیشترین سرطان خون در کودکان است .

میزان بروز آن حدود یک نفر در هر ۱۷۰۰ کودک زیر ۱۵ سال است .

قله سنی آن حدود ۴ سال است .

در کشورهای صنعتی شیوع بیشتری دارد .

در پسران سفید پوست بیشتر است .

* پیش آگهی :

بهترین پیش آگهی در بین سرطانها را دارا می باشد .

بیش از ۹۵٪ به حالت بهبودی نسبی خواهند رفت .

بیش از ۸۵٪ بیش از ۵ سال علائمی از عود نخواهند داشت .

میزان زنده ماندن طولانی مدت ۶۵-۶۰٪ است .