واقع بینی؛ پل میانبر رسیدن به موفقیت است

واقع بینی در آرزوها باعث ایجاد انگیزه در راه رسیدن به موفقیت می شود.

محمود بیات روانشناس اظهار داشت: افسردگی و ناامیدی یکی از مهم ترین عوامل پیشرفت نکردن در کارها است که در برخی افراد باعث از دست دادن امید در زندگی می شود.

بیات افزود: باید توجه کرد که قناعت با سرکوب رویاها اشتباه نشود و خصوصیت قناعت را تقویت کرد چرا که ابزار قدرتمندی در راه رسیدن به اهداف بزرگ محسوب می شود.

این روانشناس خاطرنشان کرد: دلگرمی و امیدواری در حد اعتدال، عامل مهمی در کاهش افسردگی و رسیدن به اهداف به شمار می رود و در واقع جنگیدن برای دستیابی به موفقیت، اولین و مهمترین گام در رسیدن به آرزو ها است.

بیات با بیان اینکه خیالی که در ذهن افراد پرورش داده می شود همان چیزی است که زندگی افراد را برای دستیابی به موفقیت می سازد،تصریح کرد:واقع بینی در آرزوها باعث ایجاد انگیزه در راه رسیدن به موفقیت می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان