وقتی چشم کم سو می شود پیرچشمی چیست؟

ابتلا به پیر چشمی به عوامل مختلفی نظیر نژاد، شرایط آب و هوایی، تغذیه و عوامل فیزیولوژیک فرد بستگی دارد.

پیرچشمی بخشی از مراحل طبیعی افزایش سن و تجربه میانسالی و سالمندی در افراد است که بتدریج آغاز می شود و به تغییر میزان دید افراد منجر می شود. دکتر علی صادقی طاری، پیر چشمی را کافی نبودن قدرت تطابق چشم برای دید نزدیک تعریف می کند و به «ایران» می گوید: قدرت انکساری عدسی چشم برای متمرکز کردن تصویر اجسام نزدیک روی شبکیه چشم تطابق نامیده می شود.

این جراح و چشم پزشک می افزاید: قدرت تطابق در سال های ابتدایی زندگی بسیار بیشتر است اما با افزایش سن این قدرت کاهش یافته و فرد حتی اگر عیب انکساری نیز نداشته باشد، نمی تواند براحتی مطالعه کند. در حقیقت وقتی پا به سن می گذاریم ماهیچه هایی که لنزهای چشم را کنترل می کنند ضعیف شده و توانایی خم کردن یا بازکردن عدسی چشم را از دست می دهند. در چنین شرایطی نور ناشی از جسم نزدیک به چشم بدرستی روی شبکیه نمی افتد و فرد آن را واضح نمی بیند.

وی در ادامه خاطرنشان می کند: ابتلا به پیر چشمی به عوامل مختلفی نظیر نژاد، شرایط آب و هوایی، تغذیه و عوامل فیزیولوژیک فرد بستگی دارد.

دکتر صادقی در خاتمه تأکید می کند: شغل و حرفه بیمار و نیاز به رؤیت اجسام نزدیک در کاهش بینایی و بروز نشانه های پیرچشمی مؤثر است.