خواص داروئی گیاه بسفایج

گیاه دارویی بسفایج در نواحی معتدل و مرطوب زمین و در روی دیوارها و تخته سنگ ها میروید

گیاه دارویی بسفایج در نواحی معتدل و مرطوب زمین مثلاً در شمال ایران و در روی دیوارها و تخته سنگ ها میروید.

گیاه دارویی بسفایج (Polypodium vulgare) در نواحی معتدل و مرطوب زمین مثلاً در شمال ایران و در روی دیوارها و تخته سنگ ها میروید. ساقه آن در زیر خاک و بصورت ریزوم است و برگهای آن دارای بریدگی های زیادی است و فقط برگهای گیاه از خاک بیرون می باشند.

نام های دیگر بسفایج: بسپایک، ثاقب الحجر، اضراس الکلب، بسفایج، دارحماز، تشتیوان، کثیرالارجل، قمی، بنکارعلا، بولوخوریو، اشتران، سکی رغلا، پولیپود، پولوپودیون، اشتیوان و دارچماز می باشد.

خواص داروئی گیاه بسفایج:

جهت درمان بواسیر هر روز گیاه بسفایج را با عناب دم کنید و آب صاف‏ کرده آن را بنوشید. برای افتادن دانه یا تکمه بواسیر بسیار مؤثر است.

گیاه بسفایج را با هل قراب از هرکدام یک مثقال بجوشانید و آبش را صبح ناشتا بنوشید رطوبت منجمده در معده را برطرف می ‏سازد.

نوشیدن آب جوشانده گیاه بسفایج مخلوط با ماءالشعیر و یا آب و عسل برای تحلیل قولنج و نفخ شدید و دفع اخلاط بسیار نافع می ‏باشد.

گیاه بسفایج را با ریشه شیرین‏ بیان پوست گرفته و انیسون دم کنید و آب صاف‏کرده آن را بنوشید. برای رفع سرفه و تنگی ‏نفس نافع است.

اگر مغز فلوس سائیده شده یا ترنجبین را در آب دم‏کرده گیاه بسفایج مخلوط نموده و بنوشید. برای تحلیل باد و گاز بواسیر و تسکین درد معده مزمن و درمان صرع بسیار مجرب است.

برگهای بسفایج، دارای بریدگی های زیادی است و فقط برگهای گیاه از خاک بیرون می باشند

دیگر خواص گیاه بسفایج:

۱- طبع آن گرم و خشک است.

۲- برای درمان بیماری لقوه مفید می باشد.

۳- برای درمان ورم کلیه مفید می باشد.

۴- برای رماتیسم به صورت ضماد استفاده شود.

۵- برای تصفیه خون مفید می باشد.

۶- برای نفخ می توان از بسفایج استفاده کرد.

۷- برای سرماخوردگی مفید می باشد.

۸- برای کبد مفید می باشد.

۹- برای طحال مفید می باشد.

۱۰- برای درمان نقرس می توان استفاده کرد.

۱۱- ضد بلغم و سودا است.

۱۲- برای سوءهاضمه مفید می باشد.