کچلی سر و ریش فاووس ، کریون و تریکوفیتون

رشد این قارچها در سر سبب ریختن موها و شکنندگی آنها می شود ،‌ ضایعات برجسته کریون ( KErion ) نامیده می شود کچلی سر توسط تریکوفیتون ایجاد می شود . بصورت زخمهای کوچک ، کبره دار زرد رنگ که …

رشد این قارچها در سر سبب ریختن موها و شکنندگی آنها می شود ،‌ ضایعات برجسته کریون ( KErion ) نامیده می شود کچلی سر توسط تریکوفیتون ایجاد می شود . بصورت زخمهای کوچک ، کبره دار زرد رنگ که بوی موش می دهد . موهای مبتلا خاکستری رنگ و کدر شده ، شکننده نمی باشد ولی با ریزش همراه است که ممکن است دیگر هرگز نرویند ( طاسی موضعی )

قارچ میکروسپرم و تریکوفیتون را با آزمایش میکروسکپی می توان تشخیص داد .

شیوع مرض در آسیا و آفریقا و مکزیک و بویژه نواحی روستائی فراوانتر است( توسط گاو ، اسب ، جوندگان وحشی ، دامهای آلوده سرایت می کند ) .

از راه تماس مستقیم و غیرمستقیم ( مواد آلوده سلمانی و البسه ) سرایت پیدا می کند . کودکان حساس به مرض هستند .

ـ پیشگیری

گزارش موارد به مقامات بهداری ،‌ آموزش بهداشت به مردم و در مدارس ، معالجه بیماران ، نظافت سر و بدن ، پی گیری کانون بیماری و سرایت و کنترل سلمانیها . درمان با گریز و فولوین خوراکی بمدت ۴ هفته ، توسط پمادهای ضد قارچی . ( البته با مراجعه به پزشک و طبق دستور وی )