پتانسیل های درونی ات را بشناس

برای اینکه پتانسیل های خود را تقویت کنید، لازم است ابتدا ارزش ها و باورهایی که به آن معتقد هستید را شناسایی کنید. درواقع همه این ها همان چیزهایی است که براساس آن دیدگاهتان در مورد شخصیت وجود خود، اطرافیان و دنیای بیرونی تان شکل گرفته است.

در مورد خودتان فکر کنید

برای اینکه پتانسیل های خود را تقویت کنید، لازم است ابتدا ارزش ها و باورهایی که به آن معتقد هستید را شناسایی کنید. درواقع همه این ها همان چیزهایی است که براساس آن دیدگاهتان در مورد شخصیت وجود خود، اطرافیان و دنیای بیرونی تان شکل گرفته است.

نتایج مطالعه ها نشان می دهد وقتی مسیر زندگی تان را با ارزش ها و چیزهایی که برایتان اهمیت و ارزش دارند همراستا کنید، زندگی معنادارتری خواهید داشت و حس بهتری سراغتان خواهدآمد. برای شروع، این سوال ها را از خود بپرسید.

به ۲ شخصی که برایتان قابل تقدیر هستند فکر کنید. چه چیزی در این ۲ شخص باعث جلب نظر و دیدگاه شما شده است؟ چه ویژگی در این ۲ شخص در شما باعث الهام و انگیزه بخشی می شود؟ چرا؟ چطور می توانید این موارد را در زندگی خودتان نیز به وجود بیاورید؟

به لحظه ای در زندگی تان فکر کنید که در آن احساس کامل بودن و رضایت از خود کرده اید. علت آن احساس رضایت چه بود؟

اگر خانه تان شروع به آتش گرفتن کند و تمام اعضای خانواده تان در امنیت و سلامت هستند، ۳ موردی که می خواهید آن را از داخل خانه بیرون بکشید و نجاتش دهید چیست؟ چرا؟

جواب هایتان را به مرحله آزمایش بگذارید

بعد از این که به سوال های بالا جواب دادید باید بررسی کنید که از بین آن ها می توان به یک الگو یا موضوعی مرتبط با توانایی های بالقوه شما رسید یا خیر. برای مثال ممکن است تواضع مادر یا هنر برادرتان را به عنوان مواردی الهام بخش در زندگی تان نام برده باشید.

شما عاشق جمع کردن عکس های خانوادگی هستید، لباس مراسم ازدواجتان را نگه داشته اید و دوست دارید اوقات خوشی را با خانواده تان داشته باشید. این موضوعات نشان می دهد که شما به «روابط» خصوصا روابط خانوادگی علاقه زیادی دارید. این مساله نشان می دهد توانایی های شما در سایه ارتباط های خانوادگی تان تقویت می شود. ارزش های شما متعلق به خودتان بوده و نسبت به ارزش های دیگران نه برتر است و نه پست تر. عده ای از افراد خواستار رقابت وعده ای دیگر دنبال کارهای گروهی و همکاری با دیگران هستند. هر دوی این موارد نوعی ارزش است که هیچ ایرادی هم ندارد.

ارزش های ناهماهنگ

حالا دنبال مشخص کردن موضوع هایی باشید که با ارزش های شما هم راستا نیست. اگر احساس می کنید که به پتانسیل های وجود تان دست پیدا نکرده اید. به دلیل این است که بخشی از زندگی تان با ارزش های شما همخوانی ندارد. برای مثال یکی از ارزش هایتان این است که بابت دستاوردهایی که به دست می آورید مورد تقدیر و تشکر قرار بگیرید.

درواقع با تشکر و تقدیر بهتر اهداف خود را دنبال کرده و توانایی های بالقوه تان را شکوفا خواهید کرد. با وجود این ارزش، شما به گونه ای رشد کرده اید که همیشه توسط خودتان مورد ارزیابی قرار گرفته و به وسیله کسی مورد تشویق قرار نگرفته اید. شما زمانی قادر به بالفعل کردن توانایی هایتان هستید که کارتان توسط دیگران مورد تقدیر و تشکر قرار گیرد چون این دقیقا همان چیزی است که برایتان ارزش به حساب می آید.

صبور باشید

به اجرا گذاشتن توانایی های بالقوه موضوعی است که نیاز به گذر زمان دارد و به همین دلیل باید صبور باشید. تصمیم بگیرید که در چه زمینه هایی می خواهید رشد کنید و برای رسیدن به این هدف تلاش کنید.