به این دلایل ساده ممکن است شکست بخورید

اگر واقعا دوست دارید به یک فرد موفق تبدیل شوید علاوه بر انجام برخی تکنیک های موفقیت، باید از برخی عوامل که باعث عدم موفقیت شما می شود، دوری کنید.

اگر واقعا دوست دارید به یک فرد موفق تبدیل شوید علاوه بر انجام برخی تکنیک های موفقیت، باید از برخی عوامل که باعث عدم موفقیت شما می شود، دوری کنید.

باورهای نادرست

باورهای نادرست عبارت است از دیدگاه های نادرستی که در مورد امور زندگی یا نسبت به خودتان دارید. باورهای نادرست مانع بالفعل شدن پتانسیل های وجودی تان می شود و دستیابی شما به موفقیت را محدود می کند. اگر برای موفقیت تصمیمتان را گرفته اید و کاملا جدی هستید، یا شناختن باورهای نادرست از شر آنها خلاص شوید. برای مثال کسانی که دچار شکست عاطفی و عشقی در ازدواج شده اند تا سال ها بعد از جدایی همچنان احساس شکست خوردگی و ناامیدی می کنند چون با ورود دیدگاه این گروه از افراد در مورد «عشق» نادرست است. آنها تصور می کنند هیچ فردی نمی تواند جایگزین عشق قبلی شان شود و با این دیدگاه نادرست تنهایی و افسردگی را برای خود خلق می کنند.

کنترل عوامل بیرونی

یکی از عواملی که از شما یک فرد ناموفق می سازد اعتقاد به این موضوع است که تمای اتفاقاتی که تا الان برایتان افتاده نتیجه عوامل بیرونی بوده و شما هیچ کنترلی روی آنها نداشته اید. برای مثال با گفتن اینکه امتحان بسیار سخت بوده و شما به دلیل سختی سوالانت نتوانسته اید نمره خوبی به دست بیاورید یا با تاکید بر نرخ بیکاری کشورتان، دلیلی برای پیدانکردن یک شغل خوب می آورید، نشان دهنده این است که تحت کنترل عوامل بیرونی هستید و تلاشی برای زندگی تان نمی کنید.

فقدان برنامه ریزی

اگر شما برنامه ای برای خود نداشته باشید این دیگران هستند که برایتان برنامه ریزی می کنند. اگر شما قصد نداشته باشید رهبری یک مجموعه را بر عهده بگیرید شخص دیگری جای شما این کار را خواهدکرد. اگر شما تصمیم نداشته نباشید یک شغل با درآمد بالا داشته باشید یک شغل با درآمد بالا داشته باشید فرد دیگری در نتیجه تلاش به آن جایگاه خواهدرسید نه شما چون جایگاه هایی که می تواند توسط شما پر شود به وسیله افراد دیگری که لیاقت خود را نشان داده اند پر می شود. برای زندگی خود برنامه داشته باشید و برای رسیدن به آن تلاش کنید تا در جایگاهی قرار بگیرید که لیاقت آن را دارید.

نداشتن اعتماد به نفس

وقتی اعتماد به نفس نداشته باشید از ابزار دیدگاه های خود خجالت زده می شوید و به محض اینکه شخصی به شما گفت دیدگاه یا ایده شما غیرممکن است، به زودی مایوس می شوید و دست از پیگیری آن بر می دارید. به دلیل نداشتن اعتماد به نفس فرصت های زیادی را از دست خواهید داد چون ترس به شما اجازه شکار بسیاری از فرصت ها را نخواهدداد.

نداشتن سرمایه ملاک نیست

یکی از دلایلی که باعث عدم موفقیت شما می شود این است که فکر می کنید برای داشتن هرکاری به سرمایه نیاز دارید در حالی که اگر برای تصمیمتان جدی هستید باید وارد عمل شوید. به محض وارد عمل شدن متوجه می شوید راه های بسیاری برایتان به وجود خواهدآمد که نیازی به سرمایه چندانی نیز ندارد.

ترس از شکست

ترسیدن از شکست یکی دیگر از عواملی است که مانع به اجرا گذاشتن ایده هایتان می شود و قدرت ابتکار عمل را از شما می گیرد برای رسیدن به موفقیت از شکست نترسید بلکه قبل از انجام هر ایده ای با طرح موانع کار و پیدا کردن یک راه حل، خود را از موانع احتمالی دور کنید، اما اگر با شکست هم مواجه شدید دست از تلاش مجدد برندارید و هدفتان را پیگیری کنید.