التهاب مفصلی یك نام كلی برای حالتی است كه علل متنوعی دارد و با گرمی ، قرمزی ، تورم ، درد یا محدودیت حركات مفصل مشخص می گردد .
دو دسته از علل عمده آن بیماریهای عفونی و بیماریهای …

التهاب مفصلی یك نام كلی برای حالتی است كه علل متنوعی دارد و با گرمی ، قرمزی ، تورم ، درد یا محدودیت حركات مفصل مشخص می گردد .

دو دسته از علل عمده آن بیماریهای عفونی و بیماریهای روماتیسمی یعنی بیماریهای بافت همبندی هستند . انواع روماتیسمی آن خود به چند دسته تقسیم می شوند كه یكی از آنها بنام التهاب مفصلی – استخوانی یا بیماری اضمحلال مفاصل از بیماریهای شایع بخصوص در سالمندان است و تقریباً تمام افراد بیش از ۷۰ ساله به آن مبتلا هستند . این بیماری اغلب ، مفاصل تحمل كننده وزن مانند مفصل زانو و لگن را مبتلا می كند و ناشی از فرسایش مزمن غضروف و سطوح مفصل است . این بیماری مهمترین و شایعترین عامل زمین گیری در سالمندان است .

چگونه از التهاب مفصلی پیشگیری كنیم ؟

مهمترین عوامل پیشگیری كننده از بیماری فرسایشی مفاصل حفظ وزن مناسب بدن است چون زیاد بودن وزن موجب فشار بیشتری بر مفاصل بویژه مفصل زانو می شود و در دراز مدت باعث فرسایش بیشتر آن می گردد . ورزش منظم ، استراحت مناسب و حفاظت مفاصل از فشارهای كاری زیاد از عوامل پیشگیری كننده دیگر هستند

چگونه درد مفاصل را مهار كنیم ؟

بسیاری از سالمندان مبتلا به التهاب فرسایشی مفاصل از درد شاكی هستند و از مصرف داروهای مختلف كه اغلب عوارضی را نیز بدنبال دارد نگران هستند .

یك راه مهار این دردهای مفصلی كه بسیار ساده و ولی مؤثر است گرم كردن یا سرد كردن مفصل است . گرم كردن باعث كاهش انقباض عضلات و خونرسانی بیشتر به بافت های مفصل می شود و در مقابل سرد كردن باعث كــاهش فعالیت اعصاب حس كننــده درد می گردد ، البته قبل از استفاده از هر روش برای درمان مشكلات خود حتماً پزشك خود را در جریان بگذارید