اینگونه از زندگی زناشویی تان لذت ببرید

اگر جدیدا به خانه بخت رفته اید ، با رعایت اصول ساده و در عین حال، خیلی حساس زیر، می توانید لذت زندگی مشترک را ببرید و برای همسرتان، یاوری همیشگی باشید

در این مطلب یک مجموعه ای کلی به شما ارایه می دهم امیدوارم برای تان مفید باشد. اگر جدیدا به خانه بخت رفته اید ، با رعایت اصول ساده و در عین حال، خیلی حساس زیر، می توانید لذت زندگی مشترک را ببرید و برای همسرتان، یاوری همیشگی باشید:

۱ – اصول مشترک را در نظر بگیرید
با هم فکری برای خود و همسرتان، هدف مشترکی داشته باشید و برای رسیدن به آن، یکدیگر را کمک کنید. خودخواه و خود رای نباشید و به نظر همسرتان هم توجه داشته باشید، تا بتوانید لذت های معنوی را درک کنید.

۲ - عیب های خود را ببینید
فقط به دنبال عیب جویی از همسرتان نباشید، عیوب خود را نیز رفع کنید.

۳ - قدرشناس باشید
قدر محبت های پدر، مادر، همسر و دوستان تان را بدانید و سپاس گزار الطاف خداوند باشید تا به تقدیرهای او راضی شوید. آن چه مورد رضایت خداوند نیست را انجام ندهید تا اطمینان و عزت نفس بیشتری بیابید.

۴ - اهل عمل و مسئولیت پذیری باشید
به جای توقع داشتن از دیگران، به فکر انجام مسئولیت های و وظایف خود باشید.

۵ - به ارزش های اعتقادی و فرهنگی یکدیگر احترام بگذارید.

۶ - مثبت بیندیشید و اضطراب را از خود دور سازید
اگر بپذیرید هر کاری از جانب خداوند خیر است، در زندگی اضطراب نخواهید داشت.

۷ - هرگز دشنام ندهید و جدال نکنید
بحث و جدل، آتش کینه را در دل شعله ور ساخته و حرمت میان زن و شوهر را خدشه دار می کند.

۸ - حساسیت های رفتاری همسرتان را بشناسید و به آنها اهمیت دهید تا موجب بروز اختلال در روابط تان نشود.

۹ - پیش از صحبت، تفکر کنید
هر گاه حرفی می زنید، از قبل، به عواقب آن فکر کنید تا بعد، شرمنده و پشیمان نشوید. یا توجه به شرایط روحی و جسمی همسرتان حرف بزنید و از پرحرفی بپرهیزید.

۱۰ - تا جایی که می توانید، با یکدیگر غذا بخورید
جمع شدن افراد خانواده دور میز یا سفره ی غذا، موجب افزایش روابط عاطفی و احساس نزدیکی بیشتر آنان خواهد شد.

۱۱ - شبکه ارتباطی خود را گسترش دهید
یکی از علت های ایجاد افسردگی در خانواده ها، قطع ارتباط با محیط بیرون از خانه است. اگر شما و همسرتان، نظرات متفاوتی در مورد نوع تفریح و ارتباطات دارید، چیزی را انتخاب کنید که تا حد ممکن، هر دو، آن را ترجیح می دهید.

۱۲ - به رشد یکدیگر کمک کنید
زن و شوهر باید به منظور رسیدن به درجات معنوی والاتر، ادامه ی تحصیل، اشتغال و… شرایط رشد و پیشرفت یکدیگر را فراهم کنند.

۱۳ - بی ریا و صادق باشید
اگر با اطرافیان خود صادقانه برخورد کنید، علاوه بر راحتی خودتان، آنان هم شما را آسان تر می پذیرند.

۱۴ - به عهد خود وفا کنید
اگر قولی به همسرتان می دهید، تمام تلاش خود را برای عمل کردن به آن، به کار گیرید.

۱۵ - همسر خود را با دیگران مقایسه نکنید
اگر چه افراد نقایصی دارند اما خوبی هایی هم دارند. سعی کنید به نکات مثبت همسر خود فکر کنید.

۱۶ - عیب پوشی کنید
همیشه اول، خوبی های همسرتان را به او بگویید و بعد با ظرافت، انتقاد کنید و سعی نمایید معیار نقدهای تان، منطقی و قابل قبول باشد هم چنین هرگز نزد دیگران، عیب همسر خود را بازگو نکنید.

۱۷ - رازدار باشید
هم اسرار همسرتان را نزد دیگران و هم اسرار دیگران را نزد همسرتان فاش نکنید.

۱۸ - صبور و باگذشت باشید
صبر و گذشت موجب می شود دوستی صمیمی برای همسرتان باشید.

۱۹ - همسرتان را از وضعیت اقتصادی موجود، آگاه کنید
از درآمد هم، مطلع باشید تا با هم فکری، برنامه ریزی بهتر انجام دهید.

۲۰ - به فکر ایجاد تغییرهای مثبت در خود و همسرتان باشید
سعی کنید تغییر در حرکت به سمت تعالی و بالندگی باشد و پیش از تغییر، راه های درست ایجاد آن را بدانید.