ثمره زندگی، چند تا باشد دوست داری؟

روزی که آنها ازدواج کردند عروس خانمی که جلوی دوربین لبخند می زد رویای یک خانه قدیمی داشت با یک دختر گیس گلابتون و سه چهار تا پسر کاکل زری. از آنجا که می دانست تک فرزندها با مشکلات تربیتی فراوانی رو به می شوند ، دوست داشت بر خلاف خیلی از خانواده های تهرانی که خلوت هستند ، خانواده ای شاد و شلوغ داشته باشد.

روزی که آنها ازدواج کردند عروس خانمی که جلوی دوربین لبخند می زد رویای یک خانه قدیمی داشت با یک دختر گیس گلابتون و سه چهار تا پسر کاکل زری. از آنجا که می دانست تک فرزندها با مشکلات تربیتی فراوانی رو به می شوند ، دوست داشت بر خلاف خیلی از خانواده های تهرانی که خلوت هستند ، خانواده ای شاد و شلوغ داشته باشد.

آقا دامادی که دست عروس خانم را گرفته بود اما، از صدای گریه بچه بدش می آمد، از عوض کردن کهنه بچه بدش می آمد، از بازی کردن با بچه بدش می آمد، از پارک بردن بچه و جواب دادن به سوال هایش بدش می آمد، از بزرگ شدن بچه بدش می آمد، از ورود بچه به دنیای آدم بزرگها بدش می آمد، از مدرسه رفتن، دبیرستان رفتن و دانشگاه رفتن بچه بدش می آمد و رویایش یک خانه مجلل و مدرن بود با تلویزیونی که مانیتورش همه دیوار اتاق را پوشانده بود و او و همسرش به آن زل زده بودند.

به نظر شما این دو نفر می توانند با هم احساس خوشبختی کامل کنند؟ مسلما تا زمانی که این چالش میان آنها حل نشده است، یک پای بساط خوشبختی آنها لنگ است. به همین علت می گوییم پیش از ازدواج درباره مساله فرزند به توافق برسید. آشکارا از طرف مقابل بپرسید که با داشتن فرزند موافق است یا نه. اگر موافق است دلش می خواهد چند فرزند داشته باشد؟

مهمتر این است که او نقش خودش را در نگهداری و تربیت فرزندان بپذیرد. معمولا زنها با پذیرش نقش شان در تربیت فرزند مشکلی ندارند اما برخی مردها اعتقاد دارند نگهداری از کودک و تربیتش فقط وظیفه مادر است حال آن که این مسئولیت باید میان والدین تقسیم شود.

پرسش دیگر در حوزه فرزندان که باید حتما مطرحش کنید این است که اگر او و شما مایل به داشتن فرزند باشید اما زمانی شما به علت مشکلات خاص پزشکی نتوانید فرزندی بیاورید آیا راضی می شود کودکی را از مراکز بهزیستی وارد کانون خانواده کنید و به فرزند خواندگی بپذیرید؟

مریم یوشی زاده