برترین‌ها در تولید محصولات تراریخته

محصولات تراریخته در ۱۶ سال گذشته در امنیت غذایی، تولید و توسعه پایدار و تغییرات اقلیمی نقش بسیار مهمی ایفا کرده است. کاهش مصرف ماده موثر حشره‌کش‌ها به مقدار ۴۹۷ میلیون کیلوگرم در بهبود محیط زیست نقش مهمی داشته است.

محصولات تراریخته در ۱۶ سال گذشته در امنیت غذایی، تولید و توسعه پایدار و تغییرات اقلیمی نقش بسیار مهمی ایفا کرده است. کاهش مصرف ماده موثر حشره‌کش‌ها به مقدار ۴۹۷ میلیون کیلوگرم در بهبود محیط زیست نقش مهمی داشته است.

کاهش تولید ۲۶.۷ میلیارد کیلوگرم گازکربنیک در سال ۲۰۱۲ معادل حذف ۱۱۸ میلیون اتومبیل از جاده هاست. صرفه جویی در کشت ۱۲۳ میلیون هکتار زمین در این سال ها به حفظ تنوع زیستی کمک کرده است. اگرچه استفاده از محصولات تراریخته در دنیای امروز یک ضرورت به شمار می آید اما انجام عملیات زراعی مناسب مانند تناوب و مدیریت مقاومت برای این گروه از محصولات نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

اگر بخواهیم کشورهای برتر تولید کننده محصولات تراریخته را معرفی کنیم آمریکا در صدر این فهرست قرار می گیرد. سطح کشت محصولات تراریخته در این کشور بیش از ۷۰ میلیون هکتار است و تقریبا ۹۰ درصد از محصولات کشاورزی از نوع تراریخته است. نخستین برنج تراریخته مقاوم به خشکی توسط ۲۰۰ کشاورز آمریکایی در مساحت تقریبی ۵۰ هزار هکتار کشت شده است. کشور برزیل در رتبه دوم این فهرست قرار می گیرد. این کشور برای پنجمین سال متوالی به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در توسعه محصولات تراریخته معرفی شده است. سطح زیر کشت محصولات تراریخته در این کشور با بیش از ده درصد افزایش نسبت به سال گذشته به بیش از ۴۰ میلیون هکتار رسیده است. برزیل نخستین سویای تراریخته مقاوم به حشرات که در مقابل علف کش ها از تحمل بالایی برخوردار است و لوبیای تراریخته مقاوم به ویروس را نیز برای تجاری سازی آماده کرده است.

آرژانتین با سطح زیرکشت ۲۴.۴ میلیون هکتاری محصولات تراریخته در رتبه سوم این فهرست قرار می گیرد. سال گذشته هند از کانادا پیشی گرفت و توانست رتبه چهارم این فهرست را از آن خود سازد. کشاورزان هندی توانسته اند به رکورد ۱۱ میلیون هکتاری کشت پنبه مقاوم به آفات دست پیدا کنند. اگر چه نرخ پذیر ش محصولات تراریخته در کانادا ۹۶ درصد است اما این کشور سال گذشته به علت کاهش سطح زیر کشت کلزای تراریخته به رتبه پنج دست یافت. نکته قابل توجه این است که سطح زیر کشت محصولات تراریخته در این کشورها سال گذشته بیش از ۱۰ میلیون هکتار بوده است که می تواند پایه ای گسترده و مستحکم برای گسترش سطح زیر کشت محصولات تراریخته در آینده باشد. قاره آفریقا نیز همگام با آفریقای جنوبی که بیش از یک دهه است از کشت محصولات تراریخته سود می برد، به پیشرفت ادامه داده است. پنج کشور عضو اتحادیه اروپا به رکوردی معادل ۱۴۸ هزار هکتار در کشت ذرت تراریخته مقاوم به آفات دست یافته اند که در مقایسه با سال قبل رشد ۱۵ درصدی داشته است.

ایلیا امیری