تلنگر جدی به اقتصاد ایران

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، مولد، درونزا و برونگرا به دنبال تحقق اهدافی همچون تامین رشد پویا و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله است تا در نتیجه آن اقتصاد مبتنی بر دانش و فناوری عدالت‌بنیان، پویا و پیشرو در کشور محقق شده و شاهد شکست و عقب‌نشینی دشمن در جنگ اقتصادی و فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی باشیم.

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، مولد، درونزا و برونگرا به دنبال تحقق اهدافی همچون تامین رشد پویا و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله است تا در نتیجه آن اقتصاد مبتنی بر دانش و فناوری عدالت‌بنیان، پویا و پیشرو در کشور محقق شده و شاهد شکست و عقب‌نشینی دشمن در جنگ اقتصادی و فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی باشیم.

نگاهی به بندهای مختلف سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های اقتصادی و اجتماعی گذشته ردپای سیاست های کلی گذشته از جمله سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست های کلی برنامه های پنج ساله توسعه را در آن نشان می دهد و طبیعتا در برخی از محورها با سیاست های گذشته همپوشانی محسوسی دارد، به طوری که این سیاست ها را می توان به نوعی ادامه و مکمل سیاست های ابلاغی گذشته به شمار آورد.

اما ویژگی مهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نسبت به دیگر اسناد ابلاغی، جامعیت این سیاست هاست، به گونه ای که در آن تمام مسائل مبتلابه اقتصاد ایران بویژه موضوعاتی که هم اکنون به عنوان معضلات جدی اقتصاد ایران شناخته می شود، مورد توجه قرار گرفته است.

محورهایی مانند رشد بهره وری، افزایش تولید داخل، نهاده ها و کالاهای اساسی، مدیریت مصرف، مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، اصلاح نظام درآمدی دولت، شفاف سازی اقتصاد و جلوگیری از زمینه های فسادزا و همچنین شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری هر کدام از جمله دغدغه هایی است که دولت های مختلف در رفع آنها با مشکلات جدی مواجه بوده اند و به همین دلیل عموما به دردهای مزمن اقتصاد ایران تبدیل شده اند.

همین مساله باعث شده تا ایران با وجود قرار گرفتن در جایگاه یکی از ۲۰ اقتصاد بزرگ دنیا، همچنان در بسیاری از شاخص های مهم اقتصادی در وضعی نامطلوب قرار داشته باشد اما با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بار دیگر نقاط حساس فوق مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت.

بندهای مختلف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در عین حال که بر تقویت نقاط قوت اقتصاد ایران تاکید دارد ازمنظری دیگر تلنگری جدی است به تمامی دستگاه های مسئول تا بار دیگر گلوگاه های اقتصادی کشور را مورد توجه قرار داده و با اقدام بی درنگ و زمانبندی مناسب به سمت اصلاح این مشکلات حرکت کنند.

حمید اسدی