علامتهای مهم پایین افتادن قند خون عبارتند از :

لرزش

عرق کردن

سستی زانوها

تپش قلب

رنگ پریدگی

اختلال در بینایی