پرخاشگری مداوم با همسر نشانی از نبود انسجام

من همسر بسیار مهربان و خوبی دارم اما گاهی ناخودآگاه رفتارهایی از من سر می زند که او را به شدت ناراحت و افسرده می کند حتی گاهی بر سر کوچک ترین مسائل با او دچار درگیری لفظی می شوم و پرخاش می کنم گاهی هم بدون دلیل او را می رنجانم.

من همسر بسیار مهربان و خوبی دارم اما گاهی ناخودآگاه رفتارهایی از من سر می زند که او را به شدت ناراحت و افسرده می کند حتی گاهی بر سر کوچک ترین مسائل با او دچار درگیری لفظی می شوم و پرخاش می کنم گاهی هم بدون دلیل او را می رنجانم. من اصلا دوست ندارم او را اذیت کنم و عاشقانه دوستش دارم، اما متأسفانه گاهی نمی توانم رفتارم را کنترل کنم و پرخاش گری عادت روزانه ام شده است. تمنا دارم کمکم کنید.

مشاور: عبدالحسین ترابیان ـ از این بابت که همسری خوب و مهربان دارید و عاشقانه دوستش دارید به شما تبریک می گویم ولی اشاره کرده اید که برخلاف میلتان و بدون دلیل پرخاش گری دارید. برای این موضوع به دو نکته می توان اشاره کرد:

۱ - به نظر می رسد شما انسجام ندارید و کسی که انسجام ندارد ، حرف و عمل و درون و برونش متفاوت است.انسجام و یکپارچگی از ارکان اعتماد به نفس است. تداوم این موضوع می تواند به تکرار پرخاشگری و سپس عذرخواهی و اظهار ندامت منجر شود. اگر فردی انسجام داشته باشد ،عشق و علاقه به همسر را در رفتار خود به صورت مستمر بروز می دهد.

۲ - احتمالا" همسر شما هم در بروز متداوم رفتارهای پرخاش گرانه شما دخیل است شاید او شخصیتی منفعل دارد و جرات‎مندانه و آگاهانه با شما تعامل ندارد و برخورد های شما را با نگاهی منفعلانه و بدون واکنش مناسب ، درونی می کند و این شیوه تعامل به تقویت رفتار نامطلوب شما می انجامد. لذا شما و همسرتان می توانید در زمینه مهارت های زندگی بیشتر مطالعه و همچنین به مشاور خانواده مراجعه کنید.