بستن موهای نوزادان خطر دارد

برخی مادران برای آرایش موهای نوزاد دختر خود، از انواع گیره یا تل سر استفاده می‌کنند. در صورتی که استفاده از انواع گیره‌ها و تل‌های تزیینی تا حدود ۴ سالگی برای بچه‌ها توصیه نمی‌شود...

برخی مادران برای آرایش موهای نوزاد دختر خود، از انواع گیره یا تل سر استفاده می‌کنند. در صورتی که استفاده از انواع گیره‌ها و تل‌های تزیینی تا حدود ۴ سالگی برای بچه‌ها توصیه نمی‌شود...

یکی از شایع‌ترین مشکلات ناشی از بستن گیره‌های سر به موهای نوزادان، آسیب دیدن پوست سرشان با قسمت‌های سخت و گاهی نوک‌تیز این وسایل است. ضمن اینکه به‌طور کلی، استخوان جمجمه نوزادان، نرم است و ممکن است در اثر فشار گیره‌ها،‌ سنجاق‌ها و حتی تل‌های نرم، ‌آسیب ببیند.

دکتر اکبر کوشانفر

متخصص کودکان، استاد دانشگاه

علوم پزشکی شهید بهشتی