موزه صلح

موزه صلح تهران یکی از موزه‌های عضو شبکه بین‌المللی موزه‌های صلح است که با هدف ترویج فرهنگ صلح از طریق نشان دادن پیامدهای ناگوار جنگ و خشونت و آثار زیانبار آن بر انسانها و محیط …

موزه صلح تهران یکی از موزه‌های عضو شبکه بین‌المللی موزه‌های صلح است که با هدف ترویج فرهنگ صلح از طریق نشان دادن پیامدهای ناگوار جنگ و خشونت و آثار زیانبار آن بر انسانها و محیط زیست راه اندازی شده است.در سراسر دنیا موزه‌های صلح بیشتر از آنکه مکانی برای تماشای اشیاء تاریخی باشند، محلی برای گفتگو، برنامه‌های آموزشی و پژوهشی و فرهنگ سازی به حساب می‌آیند.

موزه صلح تهران هم در پارک شهر و در مرکز شهر تهران قرار دارد و بنیان گذاران آن اعضای انجمن حمایت از قربانیان سلاحهای شیمیایی هستند. اعضای این موزه اغلب داوطلبانی هستند که بصورت افتخاری با موزه همکاری میکنند و تعدادی از آنان خود قربانیان سلاحهای شیمیایی هستند که به عنوان راهنماهای موزه به فعالیت مشغول هستند.در این موزه کاربرد سلاح‌های شیمیایی در جنگ عراق علیه ایران و پیامدهای آن مورد توجه قرار گرفته و مواردی مثل بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی در ژاپن، کاربرد سلاحهای ممنوعه در جنگها و... هم به تصویر درآمده است.بخشهای دیگر این موزه عبارتند از: کتابخانه صلح، گالری هنر برای صلح، کارگاه‌های آموزشی، بخش موزه مجازی و استودیوی ثبت تاریخ شفاهی.