بارها با پدران و مادرانی مواجه ‌شده‌ام كه حرفشان این بوده است، ما را از سردرگمی نجات دهید. پزشك اطفال مخالف عمل - پزشك گوش، گلو و بینی موافق عمل - خاله، عمه، دایی و عمو می‌‌گویند …

بارها با پدران و مادرانی مواجه ‌شده‌ام كه حرفشان این بوده است، ما را از سردرگمی نجات دهید. پزشك اطفال مخالف عمل - پزشك گوش، گلو و بینی موافق عمل - خاله، عمه، دایی و عمو می‌‌گویند خداوند كه لوزه و لوزه سوم را آفریده حتما حكمتی داشته است - شیادان هم می‌‌گویند با (تل) درآوردن مشكل كودك حل می‌‌شود اما واقعیت این است، آنان كه آگاه‌ترند موفق‌ترند. اول با هم شیادان (تل) در‌آور، كه گاهی قادرند افراد با تحصیلات عالی را فریب دهند در زباله‌دان تاریخ انداخته و بعد به اعتقادات خاله، عمه، دایی و عمو احترام گذاشته و می‌‌گوییم درست است.

خداوند كه لوزه و لوزه سوم را آفریده حكمتی داشته است. آفرینش چشم هم حكمتی داشته است، اما وقتی لازم شود یك چشم انسانی را برای سلامت سایر اعضاء و ادامه زندگی از حدقه خارج می‌‌نماییم. پس هر آمدنی حكمتی دارد و هر رفتنی هم حكمتی.

آمدن شما به اختیار خودتان نبوده است، ولی رفتن شما به درجات قابل ملاحظه‌ای در اختیار شماست. مهم دانستن حكمت از دست دادن است، چرا باید از دست بدهم؟ حكمت از دست دادن یا برداشتن لوزه و لوزه سوم این است كه متخصص گوش، گلو و بینی فواید و زیان‌های باقی بودن لوزه و لوزه سوم را با نبودنش در ترازوی سال‌ها تجربه و دانش تخصصی گزارده و اظهار می‌‌دارد عدمش وجود دارد. گاهی لوزه سوم كودك ده ماهه و گاهی هم لوزه یك انسان شصت ساله را عمل می‌‌كنیم. هنگامی كه فرزندتان با مشكل لوزه و لوزه سوم مواجه است، روش علمی و عاقلانه این است كه مدت شش ماه تحت‌نظر یك پزشك متخصص گوش، گلو و بینی باشد و از این شاخه به آن شاخه پرواز نكنید.

مشاهدات خود را بدون افراط و تفریط بیان كرده و به پزشك معالج اعتماد كنید. گاهی یك دوره درمان آنتی‌بیوتیكی مناسب همراه با رعایت بهداشت دهان، دندان، بینی، زبان و گلو و تغییر عادات غذایی مشكل برطرف می‌‌شود.

در این مدت جزییات شرح حال و معاینه فیزیكی مكرر خیلی از مسایل را بر متخصص گوش، گلو، بینی روشن می‌‌كند و این روشن‌بینی كمك بسیار بزرگی در تصمیم‌گیری جراح می‌‌باشد.

عمل لوزه و لوزه سوم یك اورژانس نیست. بیمار، والدین و پزشك هر سه زمان كافی در اختیار دارند كه به بررسی بپردازند.