توری گیاهی زینتی از خانواده حنا

درختچه توری گونه ای گیاه زینتی از خانواده حنا و بومی شرق آسیاست. برگ های کوچک و زیبای این گیاه در تابستان به رنگ سبز تیره است و در پاییز به رنگ زرد، نارنجی و در نهایت قرمز درمی آید …

درختچه توری گونه ای گیاه زینتی از خانواده حنا و بومی شرق آسیاست. برگ های کوچک و زیبای این گیاه در تابستان به رنگ سبز تیره است و در پاییز به رنگ زرد، نارنجی و در نهایت قرمز درمی آید و تا حدود یک ماه روی شاخه باقی می ماند و سپس خزان می کند.

گل ها در فصل تابستان به صورت خوشه ای و به رنگ های صورتی، بنفش و سفید ظاهر می شود.خاک مناسب برای پرورش و نگهداری این گیاه مخلوطی از خاکبرگ و خاک باغچه است. درختچه توری در فصل رشد به آبیاری عمیق نیاز دارد البته بهتر است فاصله آبیاری ها را طولانی تر کنید و در زمستان این گیاه را آب ندهید.

این گونه گیاهی آفتاب دوست است و باید در مکان هایی با نور کافی خورشید کاشته شود. برای تکثیر درختچه توری می توانید در پاییز از روش قلمه گیری و کاشتن آن در ماسه و در بهار از روش کاشتن مستقیم بذر استفاده کنید.