مرجان، گیاهی با گل های مینیاتوری

مرجان بومی جزایر ماداگاسکار است. ساقه های این گیاه تیغ دار و برگ های آن بیضی شکل و کوچک است و دارای گل های کوچک مینیاتوری و زیبایی به رنگ های قرمز، صورتی، زرد، بنفش و ... می باشد و …

مرجان بومی جزایر ماداگاسکار است. ساقه های این گیاه تیغ دار و برگ های آن بیضی شکل و کوچک است و دارای گل های کوچک مینیاتوری و زیبایی به رنگ های قرمز، صورتی، زرد، بنفش و ... می باشد و تقریبا در تمام طول سال گل می دهد. خاک مناسب برای پرورش این گیاه مخلوطی از خاک برگ، خاک باغچه و ماسه درشت است. آب دادن به گیاه مرجان روش خاصی دارد.

برای آبیاری این گیاه باید از آب گرم استفاده کنید (درجه حرارت آب در حدود ۲۰ درجه سانتی گراد باشد ) و آن قدر به آن آب بدهید تا از سوراخ انتهای گلدان خارج شود. برای آبیاری مجدد باید صبر کنید تا سطح خاک گلدان کاملا خشک شود و سپس اقدام به آبیاری کنید. در ماه های سرد سال تقریبا به فاصله هر بیست روز یک بار به گلدان این گیاه آب بدهید. دمای مناسب برای نگهداری این گیاه در حدود ۲۵ درجه سانتی گراد می باشد. مرجان از گیاهان آفتاب دوست است و باید گلدان آن را در پشت پنجره های آفتاب گیر (ضلع جنوبی آپارتمان) قرار دهید.