۱- تغییر ناگهانی جهت فرمان بدون در نظر گرفتن سرعت
۲- سرعت غیر مجاز
۳- ترمز ناگهانی
۴- نامناسب بودن سطح جاده خلاصه نمود
لیز خوردن بر سه نوع است:
۱- لیز خوردن چرخ های عقب در سر پیچ و …

۱- تغییر ناگهانی جهت فرمان بدون در نظر گرفتن سرعت

۲- سرعت غیر مجاز

۳- ترمز ناگهانی

۴- نامناسب بودن سطح جاده خلاصه نمود

لیز خوردن بر سه نوع است:

۱- لیز خوردن چرخ های عقب در سر پیچ و یا در اثر سرعت زیاد كه می بایست در این حالت از ترمز كردن خودداری كرد و فرمان را به سمتی كه لیز خورده بچرخانید و گاز ندهید گرفتن كلاج در این مورد مفید نیست .

۲- لیز خوردن چرخ جلو كه در اثر فرمان ناگهانی و سرعت ایجاد می شود و برای جلوگیری از آن باید از گاز دادن خودداری كرده و با استفاده از فرمان چرخ های جلو را در حالت مستقیم قرار دهیم .

۳- خطرناكتر از همه لیز خوردن هر چهار چرخ است. در این مورد راننده با وحشت حس می كند كه سرعتش زیاد شده و بدون اختیار پا را روی ترمز می گذارد و همین موضوع سبب بیشتر لیز خوردن خودرو می گردد، كه البته این كار نیاز به خونسردی و دقت كافی دارد ولی تا حد امكان از لیز خوردن جلوگیر می كند .

برای پیشگیری از وقوع چنین حوادثی می توان با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و افزایش میزان مهارت در رانندگی و تعمیر و نگهداری مداوم و به موقع از اتومبیل سیستم های ترمز فرمان و استفاده از لاستیك های سالم و دقت لازم هنگام رانندگی و رعایت فاصله طولی و پیش بینی وضعیت های ممكن برای خود و حتی خودروی مقابل در مواجهه با موارد غیر مترقبه و نحوه عكس العمل مناسب اقدام نمود. با توجه به این كه لحظات اولیه بارندگی لغزندگی سطح جاده به علت وجود مخلوط آب و خاك و سایر موارد روی آسفالت بسیار بالا بوده و می بایست در این موقع دقت لازم را در امر رانندگی مبذول داشت .