هر پاسخی به نحوه پرسیدن بستگی دارد

روزی در بازگشت از کلیسا، «جک» از دوستش «ماکس» می‌پرسد: فکر می‌کنی آیا می‌شود هنگام دعا کردن سیگار کشید؟
ماکس جواب می‌دهد: چرا از کشیش نمی‌پرسی؟
جک نزد کشیش می‌رود و می‌پرسد: جناب …

روزی در بازگشت از کلیسا، «جک» از دوستش «ماکس» می‌پرسد: فکر می‌کنی آیا می‌شود هنگام دعا کردن سیگار کشید؟

ماکس جواب می‌دهد: چرا از کشیش نمی‌پرسی؟

جک نزد کشیش می‌رود و می‌پرسد: جناب کشیش، می‌توانم وقتی در حال دعا کردن هستم، سیگار بکشم؟

کشیش پاسخ می‌دهد: نه، پسرم نمی‌شود و این کار بی‌ادبی به مذهب است.

جک نتیجه را برای دوستش ماکس بازگو می‌کند. ماکس می‌گوید: تعجبی نداره، تو سئوال را درست مطرح نکردی، بگذار من بپرسم.

ماکس نزد کشیش می‌رود و می‌پرسد: آیا وقتی در حال سیگار کشیدن هستم می‌توانم دعا کنم؟

کشیش مشتاقانه پاسخ می‌دهد: مطمئناً، پسرم. مطمئنا.

پاسخی که دریافت می‌کنید بستگی به پرسشی دارد که پرسیده‌اید. برای تمرین می‌توانید درباره پاسخ به پرسش زیر کمی بیاندیشید: آیا می‌توانم وقتی در تعطیلات هستم روی این پروژه کار کنم؟