مثبت بیندیشیم

آیا تاكنون پاركینگی نزدیك محل ورود به ساختمانی خواسته اید اما در نهایت شما در ابتدای فضای پاركینگ پارك كردید. من شرط می بندم كه تفكر شما این گونه بوده است: «من احتمالا فضای نزدیك …

آیا تاكنون پاركینگی نزدیك محل ورود به ساختمانی خواسته اید اما در نهایت شما در ابتدای فضای پاركینگ پارك كردید. من شرط می بندم كه تفكر شما این گونه بوده است: «من احتمالا فضای نزدیك تری برای پارك نخواهم یافت.» ذهن شما چندین بار این جمله را تكرار و تحلیل می كند.كلمه «نمی توانم» یك تفكر منفی است كه با اندیشه و نظر شما ارتباط دارد. آن را «تصدیق منفی» Negative-affirmation می نامند. شما احتمالا تعداد زیادی از این دست اتفاقات را در زندگی خود تجربه كرده اید. شما خواستار خانه ای زیباتر یا ماشینی بهتر هستید اما به علت پاره ای از دلایل اوضاع تغییر نمی كند. حالا به من اجازه دهید تا برایتان توضیح دهم كه ذهن انسان چگونه كار می كند. هر زمانی كه شما می اندیشید و یا چیزی را می بینید مغز شما اتفاقات را با صدا، بو، احساس و حس های دیگر ذخیره می كند در حالی كه شما از این اتفاق مطلع نیستید. برخی از مواقع شما صدایی را می شنوید، این اتفاق در ذهن شما جریان پیدا كرده و ذهن آن را تداعی معانی می كند. این صداها را به نام تداعی كننده ها anchor می نامند. همچنین بوها نیز تداعی كننده هستند. هر بار شما بوی خاصی را تجربه می كنید كه با یك اتفاق ارتباط دارد و این تفكرات و نظرات از ذهن شما نشٲت می گیرند. ما می توانیم از این تداعی كننده ها به شیوه خوب و مثبت بهره بگیریم. ما باید درك كنیم كه ذهن ما قادر به تحلیل كلمات منفی مانند «نه» نیست. به عنوان مثال اگر با خود بگوییم «من دیر نخواهم كرد» ذهنمان آن را به صورت «من دیر خواهم كرد» تحلیل می كند. باور كنید كه این جملات كارایی دارند. در نود درصد از مواقعی كه من به جای پاركی نزدیك محل ورودم نیاز دارم آن را یافته ام و در مواردی هم كه جایی برای پارك نیافتم به این علت بوده كه آن را «واقعا» نخواسته ام.تفكر مثبت مانند ورزش نیاز به تمرین دارد. هرچه بیشتر آن را تكرار كنیم نتایج بهتری می گیریم. تفكر و احساسات منفی را از خود دور كنید و به احساسات مثبت اجازه جولان بدهید.ورود احساسات منفی را با گفتن كلمه روز «بعدی» از ذهن خود دور كنید و به اندیشه های مثبت روی آورید. بر اهدافتان تمركز كنید. اندیشه و تفكرات ما برخلاف مسائل و مشكلات در زندگی سرمایه های ما هستند. از جملات مثبت در زندگی روزمره خود استفاده كنید مانند «من امروز بیش از روز قبل احساس امنیت و آرامش می كنم»،«من امروز كاملا خوب هستم» و «امروز روز دیگری سرشار از موفقیت برای من است.»

ترجمه: مژگان عطایی