رجعت سرخ ستاره

هنگامه میعاد خونینی دوباره‌ست
باور کن، اینک رجعت سرخ ستاره ست
بردند گویی مژده عود فلق را
بر بام گردون رایت سرخ شفق را
بوم سیاه شب سرا را پر بریدند
شب را به تیغ فجر خونین سر بریدند
در …

هنگامه میعاد خونینی دوباره‌ست

باور کن، اینک رجعت سرخ ستاره ست

بردند گویی مژده عود فلق را

بر بام گردون رایت سرخ شفق را

بوم سیاه شب سرا را پر بریدند

شب را به تیغ فجر خونین سر بریدند

در جان عالم جوشش خون حسینی است

اینک قیام نایب مهدی، خمینی است

ای قاصد خونین مرغان مهاجر

فرزند صدق مصطفی فرزند هاجر

ای وارث خون حسین و خون یحیی

میراث دار مرتضی دلبند زهرا

ای مرجع الزهرا تو وارث، نوبت توست

ای آل طاها را تو وارث، نوبت توست

استاد علی معلم دامغانی