چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنیم

همیشه در طول تحصیل یکی از دغدغه های اصلی افراد برای درس خواندن چگونه برنامه ریزی کردن و چگونه مطالعه کردن و افزایش بهره بری از زمان مطالعه است و این نگرانی و دغدغه به هنگام نزدیک …

همیشه در طول تحصیل یکی از دغدغه های اصلی افراد برای درس خواندن چگونه برنامه ریزی کردن و چگونه مطالعه کردن و افزایش بهره بری از زمان مطالعه است و این نگرانی و دغدغه به هنگام نزدیک شدن به کنکور چندین برابر می شود و مشکل اصلی برای داوطلبان زمانیست که همه به آنها توصیه می کنند درس بخوانید اما هیچ کس نمی گوید چگونه بخوانید ! در صورتیکه چگونه برنامه ریزی و مطالعه کردن مهمترین مسئله در رسیدن به موفقیت و رسیدن به نتیجه مطلوب است ، و بدون برنامه ریزی منظم و صحیح نمی توان به نتیجه مطلوب و کاملی درست یافت .

قطعا اولین مورد در رسیدن به موفقیت ، تعیین هدف و سر انجام کار است و پس از آن داشتن اراده و پشتکار و دنبال کردن هدف یا برنامه منظم و همچنین بهره گرفتن از مشاوران و اساتید با تجربه در این زمینه است .

سه عامل مهمی که در پیشرفت درسی موثر است : برنامه ریزی درسی ، روش های مطالعه و تقویت حافظه است . در این میان اولین چیزی که برای درس خواندن مورد نیاز است داشتن برنامه ریزی صحیح و دقیق است و برنامه ریزی صحیح یعنی استفاده حداکثری از وقت و امکانات و به خوبی مشخص است که نداشتن برنامه ریزی یعنی در نظر نگرفتن وقت کافی و مناسب برای مطالعه . عده ای تصور می کنند داشتن برنامه ریزی یعنی محدود کردن لذت های زندگی و دست و پا بسته شدن برای انجام آزادانه کارها و بعضی دیگر فکر می کنند من نیازی به برنامه ریزی ندارم هر چه قدر وقت دارم درس می خوانم در صورتیکه این اصلا صحیح نیست بلکه داشتن برنامه ریزی یعنی داشتن نظم و ترتیب در کار ها و داشتن نظم و ترتیب یعنی در نظر گرفتن اولویت برای انجام کار های مختلف که باعث برقراری تعادل ، افزایش رغبت برای ادامه انجام کار ها و در نهایت باعث موفقیت بهتر و بیشترمی گردد .

و اشتباه رایج دیگری که در برنامه ریزی وجود دارد این است که بسیاری از افراد تصور می کنند برنامه ریزی یعنی یک نفر برای آنها از صبح تا شب را دسته بندی کند و به آنها بگوید چه ساعتی درس بخواند چه ساعتی بخوابد چه ساعتی استراحت کند ، در صورتیکه این طور نیست برنامه ریزی یعنی نظم بخشیدن به امور و استفاده بهینه از زمان . و برای این کارهر فرد باید با توجه به شرایط و موقعیت فردی خود و زمان باقی مانده و در نهایت کمک گرفتن از تجربیات مشاوران در این زمینه این کار را انجام دهد .

حجم بالای مطالب در کنکور و زمان محدود ایجاب می کند که برنامه ای منسجم و قوی داشته باشیم در این برنامه باید روالی معقول ، نه شتاب زده و هیجان آلود را در پیش بگیریم و به تدریج به ساعات مطالعه اضافه کنیم .

در برنامه مطالعاتی باید آهسته و پیوسته حرکت کرد و ابتدا به بررسی مفهومی و درک عمیق مطالب پرداخت وسپس با نزدیک شدن به کنکور از تشریحی خواندن کاسته و مهارت را در راه حل های کوتاه بالا ببریم نه اینکه با شروع مطالعه کنکور به فکر تست زنی وسرعت در حل تست بیافتیم .

عوامل موثر در نتیجه گیری صحیح در کنکور عبارتند از :

مشخص بودن هدف

آمادگی روحی روانی

مشاوره آموزشی – آشنایی با روش های مطالعه

شرکت در کلاس های کنکور

آزمونهای منظم

اولویت مطالعه دروس

روش های تست زنی

شرایط روزهای قبل از کنکور

فروشگاه دانشگاهی