تار و پودی از عشق

"تار و پودی از عشق" عنوان دیوان اشعار شاعر نامی و سخن سنج‌ گرامی، استاد محمدعلی فرشی است که در ۷۹۱ صفحه چاپ و منتشر شده است. استاد در سال ۱۳۰۷ در یزد دیده به جهان گشود و در سال ۱۳۹۰ …

"تار و پودی از عشق" عنوان دیوان اشعار شاعر نامی و سخن سنج‌ گرامی، استاد محمدعلی فرشی است که در ۷۹۱ صفحه چاپ و منتشر شده است. استاد در سال ۱۳۰۷ در یزد دیده به جهان گشود و در سال ۱۳۹۰ دیده از جهان فرو بست و به دیدار حضرت دوست نایل شد.

تمامی اشعار این کتاب در قالب غزل و قصیده می‌باشد که بیشتر آنها رنگ و لعاب مذهبی، عرفانی و اندکی اجتماعی دارد. اشعاری در مدح و منقبت حضرت رسول (ص) و اهل بیت مطهرش و انتظار حضرت ولی عصر (عج) از ویژگی‌های بارز این دیوان شعر می‌باشد. با غزلی از این کتاب، به روح آن شاعر گرانمایه درود می‌فرستیم و برایش غفران الهی را آرزومندیم.

کاروان دل

باشد به کوی دوست روان کاروان دل

تا بر حبیب عرضه کند داستان دل

بگشای گوش جان که به هنگامه فراق

دارد سخن به مدحت دلبر زبان دل

یکسر خریده‌ایم غم دوست را ولیک

هرگز نبود ماتم هجران گمان دل

پر می‌زند چو مرغ جگر خسته دم به دم

گردیده تا به گوشه تن آشیان دل

از ابتدای حادثه دیوانه گشته است

تا کاروان عشق شده میهمان دل

باران اشک سرخ ببارد ز دیدگان

خونی که خورده در همه عمر جان دل

"فرشی" ز شام هجر مگو بیش از این سخن

خاکستر است ز آتش جان استخوان دل