کاراته؛ تقویت جسم و روح

از آنجا که «اوکیناوا» جزیره ای است متعلق به ژاپن و هم مرز با چین، این قانون آنجا را هم دربرگرفت. در اصل کاراته برای جزیره اوکیناوا است.
کاراته کلمه ای ژاپنی است و به فارسی یعنی دست …

از آنجا که «اوکیناوا» جزیره ای است متعلق به ژاپن و هم مرز با چین، این قانون آنجا را هم دربرگرفت. در اصل کاراته برای جزیره اوکیناوا است.

کاراته کلمه ای ژاپنی است و به فارسی یعنی دست خالی. شعار این ورزش رزمی، تقویت جسم و روح است.

کاراته امروز در مقایسه با کاراته سال های گذشته فرق بیشتری کرده و نسبت به سال های گذشته پیشرفته تر و منظم تر شده است. کاراته به دو سبک کنترلی و غیرکنترلی تقسیم می شود. سبک های کاراته زیاد است اما چهار سبک مادر کاراته عبارتند از «شیتوریو»، «شوتوکان»، «وادوریو» و «گوجیوریو».

کاراته به دو بخش «کمیته» و «کاتا» تقسیم می شود:

«کمیته» یعنی مبارزه دو نفر کاراته کا، با رعایت قوانین مسابقه که توسط فدراسیون جهانی کاراته تنظیم می شود، به طوری که به یکدیگر آسیبی وارد نکنند و با نمایش و زیبایی تکنیک نسبت به حریف امتیاز کسب کنند.

«کاتا» اجرای تکنیک هایی است که به طور ثابت و رسمی در کاتا گنجانده شده است.

در اجرای کاتا ایستادن صحیح، دفاع و حمله قدرتی و تنفس مهم است. در کاتا، کاراته کا برای خود حریفی خیالی فرض می کند و هر سبک کاراته کاتای مخصوص به خود را دارد.

این ورزش محلی در تمام دنیا انجام می شود و ورزشی است که به همت بزرگان کاراته ژاپن به دنیا معرفی شده است مثل استاد گیچین فاناگوشی، استاد کن وا مابونی، استاد چوجون میاگی، استاد هیرونوری اوتسوکا و استاد اویاما.

ورزش کاراته یکی از رشته های پرمخاطب و تماشایی جهان است. ورزش کاراته از مدال آورترین ورزش های ایران است. این ورزش در سال ۱۳۴۲ توسط استاد فرهاد وارسته به ایران آورده شد.

در کاراته برای رده بندی پیشرفت هنرجویان از کمربند استفاده می شود که به ترتیب به رنگ های سفید، زرد، سبز، آبی، قهوه ای و سیاه (از دان یک تا دان ده) تقسیم می شود. (در بعضی از سبک ها بعد از آبی کمربند بنفش وجود دارد). که هر کدام از رنگ ها فلسفه خودشان را دارند.

ورزش کاراته ورزشی است که با جسم و روح سروکار دارد به همین دلیل در این ورزش بر آمادگی جسمانی بالا تأکید می شود و ورزشکاران با تمرین های بدنی سخت و مدرن به تقویت جسم می پردازند و با تقویت روح ادب و تواضع روح خودشان را قدرتمند می کنند. علت سفیدی لباس کاراته تأکید بر صلح و آرامش است.

استاد فقید کاراته گیچین فاناگوشی (پدر کاراته مدرن) درباره کاراته می گوید:

کاراته چون آبی است جوشان که اگر حرارت به آن نرسد رو به سردی می گراید.

و اینکه:

کاراته تأکید بر اجتناب از دعوا و زورگویی دارد و هنر جوانمردان و شجاعان است.

وحید بلندی روشن